Åpner for makrellfiske i fjordene

– Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) bør få ros for handlekraft, sier lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Makrellfiske

I utgangspunktet er fisket innenfor fjordlinjen forbeholdt båter under 15 meter. Men nå slippes også større båter inn for fiske etter makrell i fjordene sør for Loppafjorden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker får gode skussmål fra lederen i Norges Fiskarlag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vedtaket fra fiskeriministeren innebærer at store båter slippes innenfor fjordlinjene for makrellfiske i fjordene fra og med Troms fylke og sørover frem til 30. september i år. Unntaket er enkelte områder i Ofoten.

I utgangspunktet er det ikke tillatt for båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Dette for å beskytte fjordfiskernes og sjøsamiske interesser. Men Stortinget har gitt anledning til å dispensere fra ordningen, noe som ministeren har benyttet seg av i flere tilfeller.

Advarer mot konfrontasjon

I motsetning til Norges Fiskarlag, så er den sjøsamiske fangst og fiskeriorganisasjonen, Bivdi, på generelt grunnlag imot dispensasjonsordningen.

Torulf Olsen

DELVIS FORNØYD: Jeg er glad for at fiskeriministeren ikke har åpnet fjordlinjene i Finnmark, sier lederen i Bivdi, Torulf Olsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Erfaring med store båter er ikke bare positivt. Dette bidrar til å uthule det sjøsamiske fisket inne i fjordene, mener leder Torulf Olsen i Bivdi.

Men han er fornøyd med at fiskeriministeren har holdt seg unna Finnmark i denne omgang.

– Dette kunne i så fall ha skapt en uheldig konfrontasjonslinje, svarer Olsen.

Åpnet etter press

Åpningen av makrellfiske innenfor fjordlinjen, kom etter press fra Norges Fiskarlag.

Kjell Ingebrigtsen

FORNØYD: – Denne saken er eksempel på at fiskeriene er en sektor der man må være åpen for å gjøre tilpasninger, svarer Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Når fiskeriministeren viser handlekraft, er det på sin plass å gi henne gode skussmål. Verdifull råstoff kan nå føres på land og skape sysselsetting, sier en fornøyd fiskarlagsleder, Kjell Ingebrigtsen.

Han tok kontakt med fiskeriministeren etter henvendelser fra flere som ikke har fått ta del i makrellfiske i Nord-Norge.

Forbeholdt Sør-Norge

Makrellfiske har vanligvis foregått i den sørlige landsdelen. Men i den siste tida er det registrert en betydelig andel makrell kystnært også i fjordene i Nord-Norge.
Makrellen er en effektiv beiter og kan være en konkurrent til andre fiskeslag, for eksempel sild.

– Også av den grunn var det viktig å åpne fjordlinjene for makrellfiske, forklarer Ingebrigtsen.