– Regjeringens fiskeripolitikk bekymrer

– Takket være at de store båtene ikke lenger får herje fritt i fjordene, er fisken kommet tilbake igjen, sier leder i Øst-Finnmark regionråd, Frank Ingilæ. Nå frykter han for at Solberg-regjeringa er i ferd med å stikke kjepper i hjulene for denne utviklingen.

Fiske på Varangerfjorden med båten "Jim Håvard"

Forbudet mot store båter å fiske i fjordene, har skapt stor optimisme for den minste flåten. Denne politikken må ikke ødelegges, mener Øst-Finnmark regionråd.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Leder i Øst-Finnmark regionråd, råder Solberg-regjeringa å ta vare på den minste flåten.

Foto: Nils Henrik Måsø

Også denne saka vil regionrådet ta opp i møte med landets maktelite i Oslo denne uka .

Regionrådslederen mener at den senere tida er kommet mange urovekkende signaler som tyder på at fiskerimyndighetene igjen er i ferd med legge mer til rette for større båter på bekostning av fjordfiskere.

– Flere steder er det allerede gitt dispensasjoner fra forbudet for båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinja , påpeker Ingilæ.

Han maner til mer varsomhet.

– Etter at Stortinget vedtok å stenge fjordene i Finnmark for de største båtene, har vi fått en gryende optimisme. Fisken er kommet tilbake til fjordene, og vi har fått en oppblomstring av nye fiskere i kyst- og fjordstrøk i Finnmark. Denne utviklingen kan vi ikke ødelegge, sier Ingilæ.

Levering av fisk

Saka vil bli drøftet i møte med Nærings- og fiskeridepartementet i morgen.

Men også manglende levering av fisk til fiskebruk i Finnmark, bekymrer regionrådet.

– Dette går utover sysselsettinga og bosetting i kystkommunene, forklarer Ingilæ.

Solberg-regjeringa vil opprettholde ordningen med leveringsvilkår . Vilkårene vil imidlertid bli knyttet til regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune. Det er endringene i vilkårene som bekymrer regionrådslederen.

Regionrådet mener at industriproduksjon skaper ringvirkninger og en infrastruktur samfunnet er avhengig av for å kunne fungere.

– Det gir et bedre grunnlag for fagarbeidere, samferdsel, småbedrifter samt generelle tjenester og tilbud.

Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, mener regionrådet at kvoten som var tildelt tilbakeføres til det lokalsamfunnet det var ment til.

– Fiskekvoten må legges igjen på kaikanten, om trålerne ikke oppfyller leveringsplikten.

Strukturering

Frank Ingilæ er fornøyd med at fiskeriministeren har reversert forslaget som åpner strukturering også for båter under 11 meter. Strukturering betyr at kvoten blir gjenstand for salg og kjøp.

Det var i april at Solberg-regjeringa sendte ut dette omstridte forslaget ut på høring.

Også Sametinget har gått imot forslaget.

– Ordningen med kjøp og salg av kvoter kan svekke grunnlaget for samisk kultur i kyst- og fjordstrøk, mener Sametinget.

Heller ikke regionrådet i Øst-Finnmark er begeistret for forslaget. Leder Frank Ingilæ er derfor glad for at regjeringen har trukket forslaget tilbake.