NRK Meny
Normal

Veteran overtar som president

Lederskapet i NSR er innstilt på å foreslå at rådsmedlem Jarle Jonassen blir valgt som sametingspresident i permisjonstiden til Aili Keskitalo.

Jarle Jonassen og Terje Tretnes

Jarle Jonassen (t.h.) kan bli den nye presidenten i Sametinget. Her er Jonassen i samtale med rådsmedlem Terje Tretnes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er gravid og har orientert det utvidede lederskapet i NSR om at hun fra jul planlegger en fire måneder lang svangerskapspermisjon i anledning den forestående fødselen.

Må velges ny president

Sametingets grunnregler er klar på at det skal velges ny president i tilfelle ”lengre fravær” i Sametingets plenum.

Et utvidet lederskap i NSR, NSRs rådsmedlemmer, gruppeledelse og organisasjonens ledelse, har behandlet saken. Lederskapet er innstilt på å foreslå at rådsmedlem Jarle Jonassen (57) blir valgt som sametingspresident i permisjonstiden.

Valget vil ventelig finne sted på Sametingets plenum i november, skriver NSR i en pressemelding.

- Solid og erfaren

Sørsamen Jarle Jonassen er reineier fra Røros og har vært sametingsrepresentant siden 1989. Jarle Jonassens brede politiske erfaring omfatter tillitsverv fra de fleste nivå i NSR.

- Vi er stolte over å kunne foreslå Jonassen som sametingspresident i denne perioden, sier NSRs leder Silje Karine Muotka.

- Det er også historisk at det blir en sørsamisk sametingspresident i permisjonstiden, sier Muotka videre.

- Vi har full tillit til Jarle Jonassen som en meget solid og erfaren NSR-politiker og er svært fornøyd med at han har sagt seg villig til å stille seg til rådighet i denne sammenhengen.

Glad for tilliten

Jarle Jonassen sier i en kommentar at han er ydmyk ovenfor oppgaven som sametingspresident og glad for tilliten NSRs lederskap har utvist.

- Jeg vil i en slik rolle gjøre mitt ytterste for å ivareta de løpende oppgavene i rollen som sametingspresident i samarbeid med Sametinget ved både sametingsrådet, de ansatte og representantene for øvrig, sier Jonassen.

Foreslår Thomassen i sametingsrådet 

Gruppeleder i NSR, Lene Hansen, sier at det er lederskapets anbefaling at sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen tiltrer sametingsrådet i Keskitalos permisjonstid. Thomassen har fungert i sametingsrådet i forbindelse med at rådsmedlem Randi A. Skum har hatt svangerskapspermisjon foregående år.

Hansen sier at NSRs lederskap mener dette vil være en stabil og god løsning i permisjonstiden.

- Det politiske arbeidet vil fortsette som vanlig i permisjonstiden, sier Hansen.