Vil bli like stor som NRK Sápmi, men får ingen løfter

Samiske aviser hadde forventet tre ganger mer i statsstøtte. Men er skuffet over regjeringens mediemelding.

Geir Wulff foran avispresse

SKUFFET REDAKTØR: Redaktør i Ságat, Geir Wulff, mener det er vanskelig å forstå hva regjeringen vil med mediemeldingen i forhold til samiske aviser.

Foto: Ságat

Redaktøren i Ságat, Geir Wulff, hadde håpet på at regjeringens mediemelding ville gjøre det mulig for samiske aviser å få like mye støtte på lang sikt som NRK Sápmi får.

Men regjeringens mediemelding innehar ingen garantier om dette.

– Skuffende, sier redaktør Geir Wulff i Ságat.

Trine Skei Grande på pressekonferanse

Kulturminister Trine Skei Grande la frem mediemeldingen

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det var kulturminister Trine Skei Grande som la fram mediemeldingen under landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen i dag.

I sitt innlegg nevnte hun ikke et ord om samisk medietilbud.

Ingen av ledelsen i de to samiske avisene, Ságat og Ávvir, var representert på møtet.

Men Ságat-redaktøren hadde forventet at meldingen ville komme med forpliktende signaler om økt pressestøtte til samiske aviser.

– Det kan tvert imot virke som om de vil åpne støtteordningen til nye aktører. Det kan i så fall bety at Ságat og Ávvir må redusere sin virksomhet dersom det ikke blir tilført nye friske midler, sier Wulff.

Lobbyvirksomhet

Ledelsen i de to samiske avisene har på forhånd drevet aktiv lobbyvirksomhet for å øke pressestøtten på nivå med NRK Sápmi.

NRK Sápmi er en egen divisjon i NRK og har i år et budsjett på over 80 millioner kroner med 67 journalistiske årsverk.

De to samiske avisene har til sammenligning 33 millioner kroner på deling, og har til sammen 22 journalister.

Vil ha mer gravende journalistikk

Wulff mener at satsingen på NRK Sápmi har vært viktig og riktig.

– Men det vil være viktig å løfte den samiske dagspressen til samme budsjettnivå dersom samisk mediemangfold skal bli ivaretatt, sier Wulff.

Pengene ønsker han å bruke først og fremst til å øke antall journalister.

–Vi trenger mer penger til kritisk og gravende journalistikk, sier Wulff.

– Må ha utviklingsmuligheter

Ávvir fyller 7 år

VIL STYRKE TILBUDET TIL UNGE: Redaktøren i Ávvir, Kari Lisbeth Hermansen, mener at de samisk aviser har liten rom til å styrke tilbudet til unge folk.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Redaktøren i Ávvir, Kari Lisbeth Hermansen, er enig.

Heller ikke hennes avis var representert på landsmøtet i Drammen.

– Det er vanskelig å kommentere en melding som man ikke har sett. Men den vil selvsagt bli lest med interesse, sier Hermansen.

Også hun er opptatt av å styrke mediemangfoldet i Sápmi.

– Men da må vi få en tilskuddsordning som gjør det mulig å planlegge i forhold til nye behov, sier Hermansen.

Vil ha mer forskning

Mona Solbakk

OPPTATT AV BLINDSONER: Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, tror at det finnes mange journalistiske blindsoner som det vil være viktig å få kartlagt.

Foto: NRK

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, mener at dette er en interessant diskusjon. Hun er i utgangspunktet ikke kritisk til ønsket om likestilt tilskuddsordning.

– Men spørsmålet er hva pengene skal brukes til, sier Solbakk.

Også hun mener det er viktig med bredt og variert medietilbud.

– Men vi har liten forskning som viser hvem som kommer til orde gjennom samiske medietilbud, og hva slags områder som blir dekket, sier Solbakk.