Hopp til innhold

Vil at nytt språksenter skal inkludere pitesamisk

Leder i et samisk senter i Nordland vil likestille alle de samiske språkene i et språksenter som er i ferd med å etablerte seg i Bodø. Prosjektledelsen sier de skal ta hensyn til det.

Stig Morten Kristensen

Et nytt språksenter er under planlegging i Bodø. – Vi er positive til prosjekter som har som formål å styrke pitesamisk, sier Stig Morten Kristensen.

Foto: Privat

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe er glad for at et samisk språksenter etableres i Bodø. Men han ser gjerne at samiske miljøer er tidlig med i prosessen, og at det må tas hensyn til at alle de fire språkene i Nordland tas med her.

– Pitesamisk er i en revitaliseringsfase, andre språk er i en bevaringsfase. Dette må en nyetablering av et språksenter ta høyde for. Det er viktig at alle de samiske institusjonene får jobbet med hvert sitt språk, og at de tas med snarest mulig inn i forprosjektet som pågår, sier Stig Morten Kristensen.

Innen tre år

Bodø kommune har startet et prosjekt der målet er å etablere et samisk språksenter innen tre år. Prosjektleder er Stomen biblioteks leder Trud Berg. Hun lover at alle språkene skal med, men ber om arbeidsro.

Trud Berg

– Vi ønsker å styrke den samiske identiteten, bidra til samiske språkaktiviteter, og synliggjøre det samiske i Bodø, sa Trud Berg i et tidligere intervju til NRK.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Selv om vi satser på å være et lulesamisk språksenter, så er målet vårt at alle de tre offisielle samiske språkene skal være representert. Selvfølgelig også det pitesamiske språket, som er opprinnelig fra vårt område, sier Berg.

Utryddingstruet

Pitesamisk ble tidligere snakket fra Saltenfjorden i nord til Ranfjorden i sør. Nå er språket helt forsvunnet i Norge, men et stort arbeid gjøres for å gjenoppleve det. Stig Morten Kristensen som er en sentral person i dette arbeidet mener at pitesamisk skal ha lik status som de andre samiske språkene.

– Vi ser for oss at vi skal ha lik innpass som de andre samiske språkene som er større enn oss, avslutter Kristensen.

– Alle skal bli involverte etterhvert, lover Berg.

Korte nyheter

 • Jan-Helge Balto (70) vant norgesmesterskapet i NM Maraton

  Jan-Helge Balto (70) kunne denne helgen kalle seg norgesmester, etter at han vant maratonløpet i sin klasse.

  – Det gikk jo veldig bra selv om det var litt tung mot slutten, forteller en fornøyd Balto til NRK.

  Balto, som representerte Sirma IL, vant i klassen 70 til 74 år, og forteller at dette ikke var første NM-seieren.

  – Dette er femte gang jeg vinner et NM Maraton i min klasse, så det er jo veldig gøy, sier Balto.

  NM Maraton ble i år arrangert i Knarvik, utenfor Bergen.

  Jan-Helge Balto under NM Maraton 2024
  Foto: Privat
 • Stuorra eamiálbmot luossadeaivvadeapmi čakčat

  Sámediggi Norggas ja Sámiráđđi lágideaba «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» čakčat Kárášjogas.

  Deaivvadeapmái čoahkkanit davveguovlluid luossaálbmogat juohkkin dihte máhtu, vásáhusaid ja digaštallat eamiálbmot hálddašeami.

  – Luossabivdu lea giddejuvvon Deanučázadagas jo njealját geasi. Luossanálli lea garra deattu vuolde miehtá davviguovlluid. Mis lea dárbu dakkár deaivvadeapmái gos beassat juohkit dieđuid ja vásáhusaid eará eamiálbmogiiguin, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  – Ođđa guollešládja, ruoššaluossa, uhkida luossajogaid Sámis, ja orru ahte jogaid ekovuogádaga rievdama ii leat vejolaš bissehit. Dát deaivvadeapmi lea buorre liiban oahppat nubbi nuppis eamiálbmotluossahálddašeami ja -máhtu birra, ja maiddái mo mii buoremusat sáhttit ávkkástallat dáinna ođđa guollešlájain, dadjá Áslat Holmberg, Sámiráđi ságadoalli.

  «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» lágiduvvo čakčamánu 30. beaivvi rájes golggotmánu 2. beaivvi rádjai Kárášjogas Sámedikkis. Deaivvadeapmái bohtet 80 oasseváldi Sámis, Canadas, USAs ja Ruonáeatnamis.

  Dát deaivvadeapmi lea čuovvuleapmi vuosttaš International Gathering of Indigenous Salmon Peoples mii lágiduvvui Musqueam-álbmoga eatnamiin, Vancouveris Canadas 2022:s.

  Silje-Karine-Muotka-Sametinget-bak-seg
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Lakseurfolk møtes i Karasjok til høsten

  Sametinget i Norge og Samerådet arrangerer «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» til høsten i Karasjok.

  Lakseurfolk vil møtes for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere forvaltning av laks fra et urfolksperspektiv.

  – Laksefisket i Tanavassdraget er stengt den fjerde sommeren på rad. Laksebestanden er under hardt press rundt hele den nordlige halvkule. Vi trenger å møtes for å dele kunnskap og erfaringer med andre urfolk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  – Denne samlingen er en utmerket mulighet til å lære fra hverandre om urfolks lakseforvaltningstradisjoner og -kunnskap, men også hvordan nye arter kan benyttes som ressurser, legger Aslak Holmberg til, president i Samerådet.

  Arrangementet vil finne sted på på Sametinget i Karasjok 30. september–2. oktober, og rundt 80 deltakere fra Sápmi, Canada, USA og Grønland vil være representert.

  Samlingen er en oppfølging av den første« International Gathering of Indigenous Salmon Peoples», som ble holdt i Musqueam-folkets områder i Vancouver, Canada i 2022.

  Aslak Holmberg
  Foto: Piera Heaika Muotka