NRK Meny
Normal

Vil at nytt språksenter skal inkludere pitesamisk

Leder i et samisk senter i Nordland vil likestille alle de samiske språkene i et språksenter som er i ferd med å etablerte seg i Bodø. Prosjektledelsen sier de skal ta hensyn til det.

Stig Morten Kristensen

Et nytt språksenter er under planlegging i Bodø. – Vi er positive til prosjekter som har som formål å styrke pitesamisk, sier Stig Morten Kristensen.

Foto: Privat

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe er glad for at et samisk språksenter etableres i Bodø. Men han ser gjerne at samiske miljøer er tidlig med i prosessen, og at det må tas hensyn til at alle de fire språkene i Nordland tas med her.

– Pitesamisk er i en revitaliseringsfase, andre språk er i en bevaringsfase. Dette må en nyetablering av et språksenter ta høyde for. Det er viktig at alle de samiske institusjonene får jobbet med hvert sitt språk, og at de tas med snarest mulig inn i forprosjektet som pågår, sier Stig Morten Kristensen.

Innen tre år

Bodø kommune har startet et prosjekt der målet er å etablere et samisk språksenter innen tre år. Prosjektleder er Stomen biblioteks leder Trud Berg. Hun lover at alle språkene skal med, men ber om arbeidsro.

Trud Berg

– Vi ønsker å styrke den samiske identiteten, bidra til samiske språkaktiviteter, og synliggjøre det samiske i Bodø, sa Trud Berg i et tidligere intervju til NRK.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Selv om vi satser på å være et lulesamisk språksenter, så er målet vårt at alle de tre offisielle samiske språkene skal være representert. Selvfølgelig også det pitesamiske språket, som er opprinnelig fra vårt område, sier Berg.

Utryddingstruet

Pitesamisk ble tidligere snakket fra Saltenfjorden i nord til Ranfjorden i sør. Nå er språket helt forsvunnet i Norge, men et stort arbeid gjøres for å gjenoppleve det. Stig Morten Kristensen som er en sentral person i dette arbeidet mener at pitesamisk skal ha lik status som de andre samiske språkene.

– Vi ser for oss at vi skal ha lik innpass som de andre samiske språkene som er større enn oss, avslutter Kristensen.

– Alle skal bli involverte etterhvert, lover Berg.