Hopp til innhold

Stadig flere elever vil lese samisk

Ungdom føler samisk har blitt mer populært. Nå øker antall samiske elever på videregående skoler i Norge.

Ronja og Hannah på språkbad i Kautokeino.

Hannah Oscarsson (til venstre) og Ronja Susanne Nordfjell Hætta på språkbad i Kautokeino.

Foto: Ronald Pulk / NRK

– Jeg ønsker å ta vare på det samiske språket, svarer Ronja Susanne Nordfjell Hætta på spørsmål om hvorfor hun velger å lese samisk.

Hun er elev ved Skjervøy videregående skole.

– Jeg håper enda flere unge i Tromsø lærer seg samisk, så jeg får pratet samisk med flere enn bare mamma, smiler Hannah Oscarsson.

Hun er elev ved Kongsbakken videregående i Tromsø.

De to ungjentene tilhører en gruppe som vokser. Nemlig videregående elever som leser samisk, enten det er som første-, andre-, tredje- eller fjerdespråk.

I skoleåret 2020/21 var det 527 elever som hadde samisk i videregående, mot 442 året før.

Antall videregående elever som leser samisk

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Hele landet

452

446

460

471

451

478

449

527

Finnmark

355

354

376

379

361

367

401

Troms

43

48

50

55

49

48

49

Troms og Finnmark

431

Nordland

37

24

14

17

18

46

24

29

Trøndelag

13

11

16

12

15

11

10

31

Resten

4

9

4

8

8

6

7

36

Kilde: Utdanningsdirektoratet og SSB

Les også Snakket sørsamisk døgnet rundt

På språkbad

På språkbad i Finnmark

Denne uka hadde 86 videregående skole elever fra Troms tatt turen til Finnmark for å treffe andre samisktalende ungdommer og besøke samiske institusjoner.

Aldri før har de vært så mange, vanligvis bruker det å være cirka 40 elever på disse turene som Troms fylkeskommune arrangerer.

2 ganger i året drar elever til steder hvor de skal få jobbe med det samiske språket.

I Kautokeino drar de på isfiske-tur, hvor ungdommene får øvd på språket.

– Gullo go guolli?

– A-a, ii vuos goit, smiler Ronja.

Ronja prøver fiskelykken i Vuorašjávri i Kautokeino.

Ronja prøver fiskelykken i Vuorašjávri. Isfisking fungerer også som språktrening.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Les også Lulesamisk språkbad ute på havet

Isbading

Ser verdien av samisk

Professor ved Samisk Høyskole, Annika Pasanen, ser stor nytte i et språkbad.

– Disse ungdommene kommer fra miljøer hvor det snakkes lite samisk til daglig. Derfor er det viktig å oppsøke steder hvor det samiske er vanlig. Da får ungdommene snakket samisk utenom skoleundervisningen, sier Pasanen som er professor i sosiolingvistikk.

Slike møter med andre samisktalende gjør også at ungdommen ser verdien i det samiske språket.

– I skoletimene øver de på grammatikk og fraser, men det er viktig at de får oppleve samisk tale i virkeligheten. De får høre språket, og på den måten se hva slags muligheter det ligger i det å kunne det samiske.

Professor i Sosiolingvistikk, Annika Pasanen.

Språkbad er viktig for unge folk, der kan de se verdien av det samiske språket, sier professor Annika Pasanen.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Ronja merker at det samiske er blitt populært.

– Man ser at flere og flere velger å gå med kofte, pynte seg med samisk pynt som sølje.

Ronja på språkbad i Kautokeino.

Her kan du se TV-sak fra språkbadet.

Kartlegger samisk kompetanse

Tallene som NRK referer til er hentet fra Norce-rapporten som kom ut tidligere i uka.

I rapporten kartlegger Norce forskningsinstitutt kompetansen i samisk språk og kultur i seks av de kommunene som tilhører samisk språkforvatningsområde

Les også Mangler fagutdannende i alle samiske kommuner: – Leter med lys og lykte

Ingrid Kintel, rektor Drag skole

De har sett på kompetansen i samisk språk og kultur, innenfor sektorene barnehage, grunnskole, videregående skole, helse og omsorg, barnevern, domstol og politi.

Ved de fylkeskommunale skolene er det ingen elever som har rett til opplæring på samisk, kun i samisk som språkopplæring.

Opplæring på samisk gis kun ved de statlige samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino, og her kan samiske elever fra hele landet søke.

Les også Ta en dukkert på samisk

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud