Hopp til innhold
Ronja og Hannah på språkbad i Kautokeino.

Flere vil lese samisk

Videregående elever som leser samisk øker i Norge.

Pitesamiske Simon Pavval fra Fuossko/Fauske

Nesten utdødd språk skal synliggjøres – det gleder Simon (32)

Saltdal kommunestyre krever nå at pitesamiske stedsnavn skal brukes.

Vilde Sofie Langås ja Kjerstin Birgitte Solstrøm giellaspelajn New Amigos.

Ávon gå New Amigos julevsámegiellaj boahtá

Giellaspælla New Amigos vijmak julevsámegiellaj boahtá. Joarkkaskåvlåoahppij mielas la dat riek buorre dajna gå dán diellospela baktu l buorre vuohke gielav oahppat.

Giftemål

Flere byer vil gi deg muligheten til å gifte deg på samisk

I 2018 fikk det første paret gifte seg borgerlig på samisk i Tromsø. Nå vil flere gi sine innbyggere den samme muligheten.

Elisabeth illing

Folk vet byene deres er samiske – men Elisabeth (28) mener det samiske kunne vært mere synlig

Bodø kommune vil nå skilte flere steder i byen på samisk, frivillig. Også byene Alta, Tromsø og Oslo planlegger å styrke det samiske.

Samisk flaggheising ved Stortinget

Det samiske blomstrer i byene

Hva har Tromsø, Bodø og Oslo tilfelles? De har alle underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget.

Trud Berg

– Det her er en seier for det samiske i hele området

Seks personer har søkt om å få være med på oppstarten av et samisk språksenter i Bodø. Et senter som skal løfte det samiske enda mer.

Stormen bibliotek

Håper at etableringen løfter det samiske

Planen om å etablere et språksenter i byen er nå et faktum. Bodøs innbyggere håper at tilbudet når ut til alle i området, og at nivået på det samiske løftes opp fra dagens symbolnivå.

Stig Morten Kristensen har tro på at alle samiske språk i regionen blir en del av det nye språksente

Må stå sammen om byens språksenter

Han håper at at alle samiske språk blir tatt med i etableringen av et språksenter i byen. Leder av en etablert samisk institusjon er ikke uenig, men mener satsing på bare språk blir for snevert.