Opposisjonen: – Det er vår jobb å være uenig

Vikeke Larsen er skuffet over sametingsrådets prioriteringer i neste års budsjett. – Vi kan ikke kjøpe oss en pelskåpe før vi har betalt husleia, sier hun.

Vibeke Larsen

– Jeg er skuffet over neste års budsjett, sier Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Vibeke Larsen, forteller til NRK hva hun ville gjort annerledes i neste års budsjett:

– Jeg ville sørget for at institusjonene som allerede eksisterer fikk lønns- og prisvekst, så de kunne vurdere nye tiltak, sier hun.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen sier at de har hatt store utfordringer med å finne et budsjett som skaper utvikling for det samiske samfunnet.

– Vi ser en reell nedgang til samiske formål. Da må vi prioritere, og det har i denne omgang blitt barn og unge. Jeg er tilfreds med at vi innenfor svært knappe rammer har klart å prioritere tiltak for å styrke samisk språk, spesielt rettet mot barn og unge. Å legge til rette for at barn skal lære mer om samepolitikk og demokrati er viktig for oss.

Vibeke Larsen er ikke enig i at Barnas Sameting burde prioriteres i år.

– Barnas sameting kan være et flott tiltak for å lære barnehagebarn om Sametinget, men samtidig er dette noe som tilhører rammeplanen for barnehagedrift, sier hun i en pressemelding.

– Hva mener du er positivt med neste års budsjett?

– For eksempel at plenum kan være med å bestemme hvem som skal få penger fra søkerbaserte midler. I tillegg er det bra at de følger opp Samisk Hus i Oslo, da får de synliggjort overfor kommunen at de ønsker å få på plass en daglig leder.

Larsen mener sametingsrådene ikke må glemme hva Sametinget har et ansvar for.

– Jeg er politiker selv, og vet at det alltid er populært å sette navn på nye tiltak. Det er jo det man selger ut til velgerne. Det ligger i politikernes natur. Samtidig er det viktig at vi følger opp det som allerede er opprettet og gjor tiltak på, avslutter hun.