Ap-Vasara inne på Sametinget likevel

Først var han inne, så var han ute og nå er han inne i Sametinget igjen, Arbeiderpartiets Johan Vasara.

Laila Susanne Vars og Johan Vasara

Laila Susanne Vars og Johan Vasara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nå ligger de endelige resultatene ute, og de er riktige. Vi har sittet sammen med KRD og hatt en solid internkontroll, og vi vet at tallene er riktige nå, sier leder i valgstyret i Ávjovárri valgkrets Kirsten Appfjell.

Det er under inntastingen av valgresultatene fredag at det skjedde en feil.

– Det er en menneskelig svikt som er skjedd og det er beklagelig. Internkontrollen har ikke vært god nok. Man må påse at man har enda bedre internkontroller, sånn at det ikke skjer igjen.

Johan Vasara meldte sin avgang som politiker etter at han fredag var ute av Sametinget. Etter det ble det kjent at det var skjedd en feil i registreringen av valgresultatet for Ávjovárri valgkrets og i dag ble det offentliggjort at Vasara likevel kommer inn på Sametinget.

NRK Sápmi har prøvd å få tak i Vasara etter at det riktige valgresultatet ble kjent, men han har ikke vært tilgjengelig.

Valgoppslutningen i Ávjovárri valgkrets var på 74,3%. De som kommer inn fra kretsen er:

Laila Susanne Vars, Árja

Inger Eline Eriksen, Árja

Marit Kirsten Anti Gaup, Ap

Johan Vasara, Ap

Aili Keskitalo, NSR

Mathis Nilsen Eira, NSR

Isak Mathis O. Hætta, Fastboendes liste

Per A. Bær, Flyttsamelista