– Pinlig

Det sier presidentkandidat Aili Keskitalo om det som skjedde på fredag da det ble presentert feil resultat fra Ávjovárri valgkrets etter sametingsvalget.

Aili Keskitalo (f.v.), Laila Susanne Vars og Johan Vasara

Aili Keskitalo (tv) forstår at det kan være menneskelig å feile, men syns dette begynner å bli pinlig. Her er Keskitalo i Nrk Sápmis studioi tirsdagsmorgen sammen med Laila Susanne vars og Johan Vasara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er merkelig når man ikke kan stole på informasjon som finnes i det offentlige valgregisteret, sier Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat til sametingsvalget, Aili Keskitalo.

Syns det var utrolig

Samtidig sier Keskitalo at hun syns det hørtes litt utrolig ut at NSR skulle få inn tre mandater fra Ávjovárri valgkrets, som hun selv hører til.

– Jeg ble jo veldig glad for resultatet, men samtidig syns jeg at det var noe som kanskje ikke stemte. Og det var det jo, sier hun.

Aili Keskitalo syns at dette er pinlig og undrer seg over at man ikke har kontrollert tallene før man gikk ut med de. Hun sier imidlertid at hun forstår at det er menneskelig å feile.

– Det er jo rart at resultatet ikke kvalitetssikres før man går ut med de, sier hun.

Møtes i dag

Valgstyret i valgkretsen skal møtes i dag og de har lovt å komme med resultatene i løpet av dagen.

Keskitalo håper at informasjonen som kommer ut i dag er riktig, ellers kan jo saken bli enda mer pinlig.

– Man begynner jo å lure på om man kan stole på valgresultatet og valgordningen, sier hun.

Korte nyheter

 • Ii searvva Lappekodisilla doaluide

  Norgga ođđa kultur- ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen ii searvva doaluide go Lappekodisilla buktet Sámi arkiivii Guovdageainnus, čállá IFinnmark. Ministtar lei galgat geiget Lappekodisilla sámi ovddasteaddjái, Sámediggepresidentii Aili Keskitaloi, muhto ráđđehusa beales searvá dál stáhtačálli Gry Haugsbakken dáid allaáiggálaš doaluide, masa maid Majestehta Gonagas Harald boahtá. Olgešbellodaga sámepolitihkalaš jođiheaddji Ellen Inga O. Hætta lea behtton go ii loga seamma deaddu doaluin go stáhtačálli searvá ministara ovddas.

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
  Foto: NTB/Statsministerens kontor
 • Fidne ON gudnemáinnašumi

  Ovttastuvvan našuvnnaid eamiálbmogiid bissovaš foruma ságadoalli Anne Nuorgam Ohcejogas lea válljejuvvon jagi 2021 ON ustit -gudnemáinnašumi oažžun. Son lea hui movtta fuomášumis ja dat lei sutnje vuordemeahttun, jáhkkemeahttun ođas. – Dát lea iešalddes fuopmášupmi oppa sámi álbmogii. Dainna ON-lihttu gudnejahttá buohkaid daid barggu, geat barget sápmelaččaid vuoigatvuođaid ovdii, dadjá Nuorgam Yle Sápmái.

  Anne Nuorgam
  Foto: Ođđasat / NRK
 • Guorahallat ruoššaluosa leavvama

  Deanučázádaga guolástanhálddahus čájeha eahpeluohttámuša stáhta ruoššaluosahálddašeapmái Deanočázadagas. Sii bivdet reivves mii lea sáddejuvvon Dálkkádat- ja birasministtar Espen Barth Eidei ahte guorahallagohtet mo stáhta luossahálddašeapmi lea čađahuvvon, earret eará go ii dáhkon mihkiide go fuomášuhtte ruoššaluosa leavvama jogaide. Deanočázádaga hárrái ii leat seammalágan hálddašeapmi leamaš go eará guovlluin, oaivvildit Deanučázádaga guolástanhálddahusas.

  Pukkellaks som svømmer i en elv
  Foto: Nils John Porsanger / NRK