Hopp til innhold

– Forvirring om hvem som er valgt

Kun to valgkretser i sametingsvalget har fått godkjent valgresultatet.

Aili Keskitalo og Laila Susanne Vars som blir intervjuet av Ávvir

Aili Keskitalo og Laila Susanne Vars som blir intervjuet av Ávvir.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det endelige resultatet i sametingsvalget for en uke siden er ennå ikke klart og det råder full forvirring om hvem som er valgt inn i det nye Sametinget.

– Dette er uholdbart og folk får mindre tiltro til Sametinget på grunn av dette, sier Norske Samers Riksforbunds (NSRs) presidentkandidat, Aili Keskitalo.

Kirsten Appfjell

Kirsten Appfjell, leder i kretsvalgstyret i Ávjovárre valgkrets.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leder for valgstyret for Ávjovárre valgkrets, Kirsten Appfjell beklager dette sterkt forklarer situasjonen slik.

– Det er utrolig trist at vi ikke har fått ut tallene ennå, men det er dessverre ikke så mye vi kan få gjort med dette. Det er nemlig dataprogrammet vi sliter med. Vi har hatt kontakt med brukerstøtte i kommunal- og regionaldepartementet (KRD), men de trenger også IT-support for å kunne overstyre programmet. I og med at vi har fått godkjent en endelig telling allerede en gang så er det litt problemer inne i programmet og derfor har vi ennå ikke fått lagt ut de endelige tallene. Disse tallene får vi ikke ut før mandags morgen, forklarer Appfjell.

Av de sju valgkretsene er det kun Østre valgkrets og Gáisi valgkrets som hittil har fått godkjent valgresultatet. Sametingsvalget ble holdt samtidig med stortingsvalget 8. og 9. september i år.

På fredag ble noe som skulle være det endelige resultatet for Ávjovárre valgkrets lagt ut, men samme kveld kom kontrabeskjeden. Informasjonen viste seg å være feil, da mandatfordeligen ikke var riktig.

Visepresidentkandidaten ute

I den feilaktige informasjonen, som ligger ute på nettet , står NSR igjen som den store vinneren i Ávjovárre valgkrets. De står oppført med tre mandater.

Johan Vasara

Johan Vasara (Ap).

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Den store taperen er Ap med bare ett mandat. Hvis dette hadde vært riktig så ville partiets visepresidentkandidat Johan Vasara ikke blitt valgt inn i Sametinget. Árja har to mandater, Flyttsamelista ett og Fastboendes liste ett mandat.

Fredag ettermiddag gikk 25 år gamle Vasara ut med en melding på sin Facebook-profil om at han nå sier farvel til politikken .

Sent fredag kveld kom bekreftelsen fra Ávjovárre valgkrets om at det oppgitte resultatet er feil . Dette skal skyldes menneskelig svikt. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo uttalte da at det hele rett og slett er pinlig .

Da er det vel bare å smøre seg med tåmodighet og vente på resultatene fra resten av valgkretsene i sametingsvalget. Disse vil forhåpentligvis komme i dag hvis de som skal telle og registrere stemmene unngår menneskelig svikt eller ytterligere datakrøll. Tiden vil selvsagt vise hva som skjer.

Slik ser landsoversikten ut akkurat nå:

Landsoversikt: Sametingsvalget 2013

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Árja

1145

11,4

949 

+1,4

4

1

Ap

2093

20,8

 2534

 -6,0

10

-4

Frp

 888

8,8

 737

 +1,0

2

-1

Høyre

 696

 6,9

439 

 +2,3

 2

 1

Flyttsamelista

 331

 3,3

 411

-1,1

 1

 -1

Nordkalott.

 431

 4,3

 184

 +2,3

 3

 2

NSR

 2397

 23,9

 1986

 +2,9

11

0

NSR/Samefolketsp.

465

4,6

366

+0,8

2

0

ÅSG

205

 2,0

 146

 +0,5

2

 1

KrF

 45

 0,4

48 

-0,1

Samefolkets parti

 184

1,8

221 

-0,5

0

Sp

 471

4,7

466 

-0,2

0

0

V

 50

0,5

45 

0,0

Næring og Natur

132

1,3

0

+1,3

0

0

Fastboendes liste

 264

2,6

124 

+1,3

1

Samer sørpå

 122

1,2

+1,2

1

1

Andre

 0

0,0 

792 

-8,4 

-1 

Blanke

121

1,2

0

+1,2

0

0

Frammøte

10040

66,9

9448

 

39

 

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK