Sametingsvalget 1989 - Aktuelle valgreportasjer

Programledere i Karasjok Magne Ove Varsi og Berit Nystad. Sendt 08.09.1989.

Programledere i Karasjok Magne Ove Varsi og Berit Nystad. Sendt 08.09.1989.