Sametingsvalget 1997 - Utspørring av Finnmark Senterparti

Finnmark Senterparti utspørres ved Ingar Eira. Programledere er Anita Hivand og Thor Thrane. Sendt: 11.09.1997.