Sametingsvalget 2001 - Utspørring av Arbeiderpartiet

Ved presidentkandidaten, Egil Olli. Programleder er Thor Thrane.