Sametingsvalget 2001 - Utspørring av Samenes Valgforbund

Samenes Valgforbund (SVF) ved Roger Pedersen. Programleder er Thor Thrane. Sendt 30.08.2001.