Sametingsvalget 1997 - Utspørring av Samenes Valgforbund

Samenes Valgforbund ved Per Olav Porsanger. Sendt: 28.08.1997.