Villige til å lenke seg fast for denne fjorden

Hundrevis av ungdom samles til Kvalsund, for et felles mål. Kjempe mot gruvedumping i Repparfjord.

Riehpevuotne

REPPARFJORD: Det er her det den planlagte Nussir gruven skal starte opp. Denne driften kommer til å påvirke reindrifta og fiskerinæringen i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dumpingen som er planlagt i Repparfjord ser vi på som den største forurensningsskandalen i nyere tid. Både som miljøsak og brudd på urfolksrettigheter.

Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

LEDER: Gaute Eiterjord, leder ved Natur og Ungdom. For han er det uutholdelig å sitte å se på mens verden blir forurenset.

Foto: Natur og Ungdom

Det sier leder for Natur og Ungdom, Gaute Eiterfjord. Da NRK kommer i kontakt med han er han på plass i Repparfjord, Kvalsund i Finnmark.

– Vi arrangerer en folkefest for Repparfjord, der vi ønsker å fokusere på alle de tingene som er verdifulle i Repparfjord, forklarer Eiterjord.

Denne helgen holdes det et arrangement mot den planlagte gruven Nussir i Kvalsund. Selv om dette er et arrangement mot sjødeponi, vil Natur og ungdom fokusere på de fornybare næringene som finnes i Kvalsund.

Markering mot gruvedumping foran Stortinget på samenes nasjonaldag.

MARKERING: Bildet er fra markeringen mot gruvedumping i Repparfjord foran Stortinget i 2016. Fortsatt er kampånden sterk hos de demonstrerende.

Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

– Vi ønsker å fokusere på de fornybare næringene, som reindrift og fiskeri. Dermed serverer vi mat fra reindriften og fiskerinæringen herfra, så folk får smake på Repparfjord.

I tillegg til å servere reinkjøtt og fisk, arrangeres det en rekke aktiviteter. Blant annet opptrer en av Sápmis popstjerner.

Er klar for å lenke seg fast

Ella Marie Hætta Isaksen

KLAR: Ella Marie Hætta Isaksen er klar til å lenke seg fast for fjorden.

Foto: Natur og ungdom

– «Mannskit» skal ikke hives på sjøen. Det er artisten Ella Marie Hætta Isaksen tydelig på.

I natt har hun overnattet ved Repparfjorden.

– Man glemmer å prate om de andre verdiene som blir ødelagt her. Fiskeri, reindrifta og den sjøsamiske kulturen, sier Hætta Isaksen. Hun er både artist i bandet ISÁK og medlem av sentralstyret i Natur og ungdom.

Hun mener at saken er veldig urettferdig, og er klar til å lenke seg fast.

– Det er så motstridende at staten først erklærer Repparfjordelva som nasjonal lakseelv, for så å åpne for gruvedrift her.

Sammenlignes med Alta-saken

Eitejord bekrefter at de er villige å lenke seg fast. Han fortsetter å sammenligne denne saken med et av de største motstandssakene i nyere tid.

Demonstrasjon mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget

ALTA: Demonstrasjonen mot Alta-Kautokeino vassdraget dreide seg om utbyggingen av kraftverk. Saken fikk satt samiske rettigheter på dagsorden.

Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

– Vi samarbeider med Sametinget. På mange måter mener vi at dette er en ny Alta-sak. Vi er mange som er forberedt på å lenke oss fast.

Ønsker å opplyse

– Jeg synes at det er veldig flaut, i Norge bruker vi den billigste og verste måten å håndtere gruveavfallet på. Når nesten alle andre land i verden har funnet andre løsninger.

Eiterjord forteller at målet med denne folkefesten er også å opplyse folk.

Markeing mot gruvedumping i Repparfjord

OPPLYSE: i 2016 holdt Natur og Ungdom, sammen med ungdoms organisasjonen Noereh markering utenfor Stortinget. De fortsetter med å jobbe videre med å opplyse folk om saken.

Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

– Norge er et av fem land i verden som driver med sjødeponi. Vi opplever at folk ikke vet hvor ødeleggende dette faktisk er, og at det finnes mange andre måter man kan håndtere gruvedumpingen på.

Eiterjord ønsker at så mange som mulig kommer, både de som er for og imot saken.

Korte nyheter

  • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

    Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

    Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

    Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

    Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

    Tromsø Internasjonale Filmfestival
  • Beitekrise i Nordland

    Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

  • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

    Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

    Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

    Koronatest
    Foto: Tore Ellingseter / NRK