NRK Meny
Normal

Underskudd for tredje år på rad

Gruveselskapet Nussir ASA har et underskudd på 19,6 millioner kroner. – Det finnes en enkel forklaring, sier daglig leder Øystein Rushfeldt.

Nussir i Kvalsund

Nussir-feltet i Kvalsund er Norges største uutviklede kobberforekomst. Selskapet håper på å snu underskudd til fortjeneste når gruvedriften kommer i gang.

Foto: Stian Strøm

Selskapets årsregnskap for 2014 ble offentliggjort torsdag. Det viser at underskuddet økte fra 3,5 millioner kroner i 2013 til 19,6 millioner kroner i 2014.

Gruveselskapet Nussir planlegger kobberdrift i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark. I 2014 godkjente Regjeringen gruva og bruken av sjødeponi i Repparfjorden på visse vilkår. Selskapet venter fortsatt på utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

– Mer boring i 2014

Øystein Rushfeldt

Daglig leder i Nussir ASA Øystein Rushfeldt.

Foto: Roger Manndal, NRK

Daglig leder Øystein Rushfeldt mener det ikke er grunn til å undre seg over at selskapet går med underskudd.

– Nussir har ingen inntekter og har aldri hatt noen inntekter, og vi vil jo ikke få det før vi kommer i produksjon noen år fram i tid, sier Rushfeldt.

Hvordan forklarer du at underskuddet har økt fra tre til 19 millioner kroner på ett år?

– I 2014 har vi hatt en stor boreaktivitet og den andre årsaken er at det har vært en endring i regnskapspraksis, slik at diverse boreaktivitet fra tidligere år som har blitt ført opp som egenkapital, nå defineres som utgift, og dermed skal utgiftsføres, sier han.

Rushfeldt legger til at dette med andre ord et etterslep fra tidligere år som fører til ytterligere økning av underskuddet.

Fokuserer på tillit

Økning av underskuddet har liten betydning for selskapets videre muligheter i markedet, mener Nussir-lederen.

– Vårt vider arbeid avhenger av fortsatt tillit i markedet, at noen vil satse penger på oss og så avhenger det av myndighetenes behandling, så det er de tingene vi fokuserer på, regnskapstekniske forhold har ikke noen praktisk betydning, sier Rushfeldt.

Venter i spenning

Nylig ble Miljødirektoratets behandling av Nussirs utslipssøknad utsatt for tredje gang. Rushfeldt legger ikke skjul på at de nå forventer å få en endelig avgjørelse om dette.

– Det er det som er den neste viktige milepælen og og det betyr jo veldig mye for interessen for prosjektet , sier han.

– Har dere fått signaler om når en avgjørelse kan komme?

– Nei, det har vi ikke fått, så vi er like spent på det som alle andre, sier Rushfeldt.