Nussir må dobbeltsjekke hvor gruveavfallet blir av

Miljødirektoratet ber gruveselskapet Nussir sjekke at modellene de bruker for å beregne strømforholdene i Repparfjorden er riktige. Dette for å kunne beregne hvor gruveavfallet sprer seg i fjorden.

Repparfjord

Nussir planlegger storstilt kobberdrift i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark. Gruveavfallet skal deponeres i Repparfjorden, men hvordan avfallet sprer seg er ifølge Miljødirektoratet ikke godt nok utredet.

Foto: Allan Klo/NRK

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

Harald Sørby, Miljødirektoratet.

Foto: Klif

– Det vi vil vite er, at når man bruker denne modellen, og får resultater om strøm rundt omkring i fjorden, om det er stemmer overens med de målingene de har gjort. Med andre ord se om kart og terreng stemmer overens. Det har Nussir ikke gjort, og det finner vi at er en mangelvare. Det er også påpekt av dem som har gjort en tredjepartsvurdering av oss, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Det er Det Norske Veritas og Sintef som har vurdert strømmodellene, som Nussir har fått Akvaplan Niva til å lage.

Miljødirektoratet ber nå gruveselskapet Nussir om å validere sine strømmodeller for Repparfjorden. Modellene er brukt for å beregne hvordan gruveavfallet som skal deponeres i sjøen sprer seg utover i fjorden.

Gruveselskapet Nussir planlegger kobberdrift i Kvalsund kommune. Regjeringen har tidligere i år godkjent gruva og bruken av sjødeponi på visse vilkår, men fortsatt mangler utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet.

Må kvalitetssikres

Ifølge Sørby erkjenner Nussir at strømmodellen må kvalitetssikres. Miljødirektoratet er avhengig av å vite om modellen er god nok før de kan jobbe videre med saken.

– Vi avventer om modellen gir et godt nok svar på hvordan man måler strømmen i fjorden. Altså om modellen kan gi strømforhold som på samme tid kan måles. Man putter inn den informasjonen man har om vind, vær og så videre, kjører modellen, og så får man ut et strømbilde. Så man ut å måle og se om dette stemmer overens, det er å validere, forklarer Sørby.

Kort frist

Om selve målingene som er gjort er korrekte eller ikke er vanskelig å fastslå på nåværende tidspunkt.

– Vi må vite om modellen er god nok slik at den også gjenspeiler hva som faktisk er målt. Det er ikke grunnlag for å si at målingene ikke er gode nok, oppklarer Sørby.

Gruveselskapet er også bedt om å vurdere betydningen av den drivkraften som oppstår av trykkforskjeller i vannet.

Nussir har fått frist til 15. oktober med å validere modellen.

Krever nye målinger

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener Nussir må gjøre helt nye strømmålinger.

– De strømmålingene som er gjort av Akvaplan Niva på bestilling fra Nussir har fått sterk kritikk. De er for dårlige. Men vi får håpe at Miljødirektoratet finner ut av dette i løpet av oktober når de skal ta avgjørelsen, og at de bestiller nye målinger, sier han.