Til Canada om andejakta

Samisk fangst- og utmarksforening vil fortelle om vårjakta på ender i Kautokeino under et arbeidsgruppemøte om konvesjonen om biologisk mangfold i Canada.

Andejakt i Kautokeino

Andejakt i Kautokeino

Foto: NRK

Representanter fra Kautokeino kommune og Samisk fangst- og utmarksforening planlegger å reise sammen med Sametinget til konferansen, som arrangeres i Montreal i Canada i slutten av oktober og begynnelsen av november.

– Viktig

Leder Anton Dahl i Samisk fangst- og utmarksforening sier at for dem er det viktig å legge frem deres synspunkter for andre, for eksempel urfolksorganisasjoner.

– Det er kjempeviktig at vi nå får andejakta i det sporet vi vil og at det blir lovlig. Vil vil fremme vårt syn og at vår andejakt er en av de siste tradisjonelle kulturbaserte høstingsmåte på ender.

Stor konferanse

Venstres Anton Dahl er skuffet over valgresultatet.

Leder Anton Dahl i Samisk fangst- og utmarksforening

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

På arbeidsgruppemøtet vil ulike aspekter ved slik vårjakt bli drøftet med eksperter, embetspersoner og politikere fra både stater, urfolksorganisasjoner, NGOer og observatører.

– Det er en stor konferanse og det skal bli spennende å treffe andre urfolk og også andre som har med forvaltningen av naturmangfoldet å gjøre. Vi ser fram til å møte andre likesinnede, sier Dahl.

Betaler ikke

På vegne av Samisk fangst- og utmarksforening og Kautokeino kommune har Sametinget søkt om støtte til deltakelse og presentasjon av miljøvernedepartementet.

Men miljøverndepartementet svarer i en e-post at de ikke har midler til å dekke utgiftene for flere representanter, fordi de allerede dekker utgiftene til en person fra Sametinget i den norske delegasjonen.

– Hvis Sametinget ønsker å melde opp en presentasjon om vårjakt på ender, står de selvsagt fritt til å gjøre det gjennom et eget skjema på konvensjonens hjemmeside.

NRK Sápmi har ikke fått svar fra Sametinget om hva de vil gjøre videre i saken.