– Dette er vår rett

Kautokeino kommune vil ikke gi seg. Dersom Miljøverndepartementet gjør andejakta ulovlig, løfter de saken til FN.

Ender inn for landing

For mange er dette et vårtegn. I Kautokeino forbereder man seg til den årlige andejakta.

Foto: Per Ole Hagen

Jan Ole Buljo

Varaordfører Jan Ole Buljo har klare forventninger til Miljøverndepartementet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg vil ikke tolke hva utsagnet til statssekretæren betyr, men vi vil i alle fall fra kommunens side understreke at dette er en rettighet som vi som urfolk har. Dersom departementet forsøker å ta den retten ifra oss, vil vi løfte saken til FNs permanente forum for urfolkssaker, sier varaordfører Jan Ole Buljo i Kautokeino kommune.

En endelig avgjørelse

Kautokeino er den eneste kommunen i hele Norge hvor man har en årlig vårjakt på ender fordi jakta er regnet som en lokal samisk tradisjon. Men fra neste år kan det altså være slutt for Miljøverndepartementet vil nå ta en endelig avgjørelse på om jakten skal være ulovlig eller ei.

– Ja, vi tar sikte på en endelig avgjørelse i saken foran neste års jakt, sier statssekreær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen.

Det betyr at andejakta, som har vært en prøveordning helt siden 1994, endelig får faste rammer. Enten blir den gjort permanent lovlig, eller så blir den forbudt, slik den er overalt ellers i landet.

Tror på permanent jakt

Varaordfører Jan Ole Buljo i Kautokeino tror på en permanent ordning.

– Urfolk har særegne og tradisjonelle rettigheter når det gjelder fangst og naturressurser. Jeg tror ikke at departementet vil eller våger å ta fra oss den retten. Jeg velger å tro at det nå går mot en permanent ordning. Vi mener at det har vært en prøveordning altfor lenge, sier Buljo.

– Vi kommer ikke til å gi oss, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heidi Sørensen

Statssekreær Heidi Sørensen sier at det vil komme en avgjørelse foran neste års jakt.

Foto: Thor Thrane / NRK

Ikke hatt tid

Også Sametinget har krevd en permanent ordning med vårjakt på ender, og fikk i fjor svar fra Miljøverndepartementet om at man ville vente med å ta stilling til spørsmålet om en permanent ordning inntil en ny naturmangfoldslov var vedtatt.

Loven ble vedtatt 1. juli i fjor, men departementet har altså ennå ikke kommet med en avgjørelse om andejakta i Kautokeino.

– Vi har ikke rukket å se på andejakta på den korte tiden som er gått etter at naturmangfoldsloven ble vedtatt, men vil gjøre det før neste vår, sier Sørensen.

Kvote på 300 ender

Årets jakt går altså i år som vanlig, med en kvote på 300 ender.

Vårjakt har vært vanlig flere steder i Norge, men tradisjonene ble forbudt på 1950-tallet. Det er bare tillatt å jakte på hannfugler av artene stokkand, havelle, toppand og siland.

Finnmarkseiendommen og Kautokeino kommune har i samarbeid oppdraget med å organisere jakta.