Idag tar sametinget stilling til umesamisk

Hvordan skal man skrive på umesamisk? Det spørsmålet får vi kanskje svar på i dag, når det svenske Sametingets språknemnd samles.

Umesamisk kampanje

'Ib månna vijtsardh lávggiomegáriesne' - 'Jeg twittrer ikke i badekaret' Kampanje på umesamisk fra Umeå kommune.

Foto: Sophia Rehnfjell / SR

Det finnes en umesamisk ortografi som har blitt brukt over tid, blant annet av Lycksele og Umeå kommune. Men spørsmålet er hvilken status har umesamisk skriftspråk.

Den samiske språknemnd

Samenes nasjonaldag i Kautokeino

Viktig at våre barn for tilgang til sitt språk, uten og behøve å argumentere for det, sier Ulla Barruk Sunna.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Samisk språknemnd er et samarbeidsorgan med representanter fra Sverige, Norge, Finland og Russland. De fattet et vedtak om umesamisk ortografi i april 2010. Men hva vedtaket betyr er ennå uklart.

Derfor har den umesamiske foreningen Álgguogåhtie, med Ulla Barruk Sunna som leder, gått sammen med Lycksele sameforening og krevd at Sametingets språknemnd skal ta stilling til og forklare skrivemåten som er godkjent.

– Det er derfor vi vil at Sametinget skal se til at det blir klargjort en gang for alle, og at de setter ned foten og forteller hva som gjelder. Først da kan vi gå videre uten å bli forstyrret av spørsmålet om hva som er godkjent og ikke. Da kan man begynne med utvikling av læremidler og framfor alt at våre barn for tilgang til sitt språk, uten og behøve å argumentere for det, sier Ulla Barruk Sunna.

Ti stykker snakker språket

Det er få som snakker det umesamiske språket, kanskje så få som rundt ti stykker.

Uansett hvilke vedtak Sametingets språknemnd tar, så har umesamisk langt igjen til man når samme status som de større samiske språkene har, som nord-, lule og sørsamisk. Men Barruk Sunna ser lyst på framtiden.

– Nå venter vi på hva språknemden kommer til og si, og så får vi se hva som skjer. Men det er ikke mulig å stoppe et folk som har bestemt seg, og folket har bestemt seg for at umesamisk skal snakkes, skrives og synes, avslutter Barruk Sunna.