Hopp til innhold

Urfolk vil lovbeskytte sine språk

Chiles eldste språk trues av spansk og nå vil urfolk at regjeringen reagerer.

Chile Mapuche konflikt

Illustrasjonsbilde av mapucher i Chile som i 2013 holdt en spirituell seremoni mot vold.

Foto: Rodrigo Abd / Ap

Over alt i Chile er det spansk som dominerer og dette er en stor trussel for urfolkenes tradisjonelle språk.

Dette ble det satt fokus på under den chilenske markeringen av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar.

– Regjeringen har gjort lite for å ta vare på urfolksspråkene i Chile. For å lykkes i dette arbeidet er det nødvendig å bruke lovverket, sier direktør Carmen Clavijo i bladet Ajayu til Santiago Times.

Markert over hele landet

Urfolkssamfunn over hele landet holdt forskjellige markeringer på fredag til støtte for sine tradisjonelle språk under feiringen av den internasjonale morsmålsdagen.

Det ble holdt alt fra arbeidsseminar i La Serena og protestmarsj i Temuco.

Deltagerne uttrykker at å få ungdom til å snakke sitt eget språk bare er en av kampene mot språkdød i Chile.

– Vi vil at ayamara-språket kommer på pensum i skolen. Dette burde slås fast i loven. Det er få som snakker aymara. Derfor må vi redde språket, sier Clavijo til Santiago Times.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mapuche protest

Illustrasjonsbilde av mapuche-kvinner i fargerike drakter.

Foto: HECTOR RETAMAL / Afp

I tillegg til spansk er engelsk eneste obligatoriske språket i det nasjonale pensumet i Chile.

Selv om urfolksspråk ble offisielt godkjent ved lov i 1993, er spansk fortsatt det offisielle språket og det administrative språket i landet.

Urfolkssamfunn har uten å lykkes kjempet for å få urfolksspråk til å bli godkjent som administrative språk og i rettsvesenet i regioner der språkene fortsatt snakkes.

Bare fem språk eksisterer

I følge statistikker fra 2012 anser 11 prosent av de nærmere 17 millioner innbyggerne i Chile seg som urfolk. En tredel av disse bor i hovedstaden Santiago.

Av elleve språk som er anerkjent i Chiles ni urfolkssamfunn, er det bare fem språk som fortsatt er i bruk.

Språk som Chango, Atacameño, Diaguita, Selk'nam, Yagan og Chono har forsvunnet.

Rapa Nui snakkes fortsatt på Påskeøyene, mens Aymara, Quechua, Kawashkar og Mapudungun er i bruk uensartede regioner på fastlandet.

Mapudungun er det vanligste språket som er i bruk blant mapuchene, som er Chiles største urfolkssamfunn. Det anslås at mindre enn 115.000 av de rundt 1,4 millioner mapuchene i Chile snakker mapudungun flytende.

Den internasjonale morsmålsdagen

De forente nasjoners (FNs) internasjonale morsmålsdag (International Mother Language Day) holdes årlig 21. februar for å feire verdens språklige mangfold.

Hvis du snakker til et menneske på et språk han forstår, så vil dette gå inn i hodet hans. Hvis du snakker til ham på hans språk, så går dette inn i hjertet hans.

Nelson Mandela

Dagen er også til minne om fire studenter som ble drept 21. februar 1952 fordi de kjempet for å få bruke sitt morsmål bengali offisielt i Bangladesh.

Bengali ble 29. februar 1956 det offisielle språket i Pakistan. Etter frigjøringskrigen i 1971 ble Bangladesh et uavhengig land med bengali som det offisielle språket.

17. november 1999 erklærte UNESCO 21. februar som den internasjonale morsmålsdagen og dagen ble første gang feiret 21. februar 2000.

Hvert år blir et spesifikt tema satt på dagsorden under feiringen av dagen. Temaet for årets internasjonale morsmålsdag er den vitale rollen som lokale språk har i avansert forskning.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.