Hopp til innhold

Språksatsning kan gi nye lærere i umesamisk

Skoleverket skriker etter utdannede lærere i samisk. Derfor starter man til høsten en opplæring for språklærere.

Skilt på umesamisk
Foto: Jenny Israelsson Skoglund / SR

Dette gir forhåpentligvis endelig en av de minste samiske språkene utdannede lærere.

Tre nye lærere i umesamisk kan bli en realitet etter skoleverkets satsing på minoritetsspråk. Etter uttrykk for interesse i de samiske kommunene har så mange som tre personer registrert sin interesse for språklære i Umeå, et språk som i dag snakkes av omtrent et dusin mennesker.

Sara Ajnnak

Sara Ajnnak håper at barna for lære umesamisk.

Foto: Per Jonas Partapuoli / SR

– Kanskje det er en sjanse for at barna mine får en kvalifisert lærer i umesamisk, sier forelder Sara Ajnnak fra Gargnäs i Sverige.

At man nå kanskje får en lærer i det truede språket gleder også leder av sametingets språkråd, Jakt- och fiskesamernas Josefina Lundgren Skerk.

– Lærermangel er en av de største problemene for undervisning på samisk i Sápmi i dag, så det er definitivt et behov. Det ville være flott med tre lærere i umesamisk. Jeg håper at alle som har vist interesse for dette vil fortsette å studere, håper Lundgren Skerk.

Ingen vil undervise i lulesamisk

Skoleverkets mål er å løse lærer problemet på kort sikt. Derfor planlegger man å begynne til høsten.

De første lærerne vil være nyutdannede i 2016. I første omgang er det totalt 12 lærere, fordelt på umesamisk, nord, sør-samisk og meänkieli.

Josefine Lundgren Skerk

Skerk mener at det er uheldig uten lærer i lulesamisk.

Foto: Olle Kejonen / SR

Men ingen ser ut til å være interessert i å undervise i lulesamisk. Det er synes Josefina Lundgren Skerk er synd.

– Det er svært uheldig at det ikke er lærere i lulesamisk. Det er en klar indikasjon på at ikke bare de minste språkene, men alle samiske språk er truet, sier Skerk.

60 søkere

Selv om få mennesker snakker umesamisk flytende så er det en stor interesse for å lære språket. Sommerkurset ved Umeå Universitet for to år siden hadde 60 søkere og 11 deltakere og på et språkbad i Lycksele sist helg deltok åtte familier.

Og behovet for å støtte umesamisk synes å være umettelig, i hvert fall hvis du spør Sara Ajnnak.

– For at vi skal lykkes med revitaliseringsprosessen så det er ikke bare lærerne som trengs. Vi trenger nødvendige læremidler, ordbøker og entusiastiske mennesker som engasjerer seg i språket, avslutter Ajnnak.

Korte nyheter

 • Máŋga miljovnna luosa jápmet luossagárddiin

  Diibmá jápme 58 miljovnna luosa guollebiebmanrusttegis. Dat lea millijovnna lassáneapmi diimmá jagis. Dát bođii ovdán Mearradutkaninstituhta risikoraporttas.

  Diibmá bidje luossagárddiide 15 miljovnna eanet luosa go jagi ovdal, oktiibuot 390 millijovnna luosa.

  Luossadihkit ja buozalmasvuohta leat ákkat dasa manne olu luosat jápme.

  Laks i merder
  Foto: Mowi
 • Ásahit Sámi redaktevrraidfierpmádaga

  Sámi mediaviesuid redaktevrrat ásahit ođđa deaivvadansaji, namalassii Sámi redaktevrraidfierpmádaga. Dat boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  NRK Sámi direktevra Johan Ailo Kalstad lea ođđa fierpmádaga jođiheaddji.

  – Ovttas mii dárbbašit nannet sámi servodaga jienaid sámi redaktevrastivrejuvvon mediaid bokte, lohka son.

  Diimmá čavčča ovddidii NRK jurdaga ahte nannet ovttasbarggu sámi mediaid redaktevrraid gaskka. Guovvamánu 3. Beaivvi ásahuvvui ođđa fierpmádat Kárášjogas. Dat lea oassin Norgga Redaktevrraidsearvvis.

  – Okta min deháleamos bargguin lea ásahit deaivvadansajiid redaktevrraid várás, dadjá Norgga Redaktevrraidsearvvi váldočálli Reidun Kjelling Nybø, ja joatká:

  – Mii jáhkkit ahte buoret ovttasbargu sámi mediaviesuid redaktevrraid gaskkas sáhttá nannet sámi mediaid ja dainna lágiin leat maiddái dehálaččat sámiid cealkinfriddjavuhtii.

  Kari Lisbeth Hermansen, Ávvira ovddasvástideaddji redaktevra, lea fierpmádaga nubbijođiheaddji.

  Fierpmádahkii gullet maiddái sámi mediaviesuid redaktevrrat nugo Ságat, NordSalten Avis ja Snåsingen.

  Nestleder i ny samisk redaktørforening Kari Lisbeth Hermansen fra Ávvir og leder Johan Ailo Kalstad fra NRK.
  Foto: Reidun K. Nybø
 • Sámi áššit ja sámi giella oidnosis olles riikkas

  Sámi álbmotbeaivvi leat mii ávvudan 30 jagi ja ikte lei stuorra fuomášupmi riikkamediain Norggas go ávvudeimmet beaivvi. Nu go Norgga stuorámus aviissas VG:s lei oaivečálus sámegillii, muhto maiddái olu eará aviissain ja mediain ledje oaivečállosat sámegilli.

  Muđui loktejuvvo sámi áššit mediain miehtá riika ja oallugat muitaledje maiddái ivttá beaivve doaluid birra, nu go NRK:s.

  – Mun jáhkán dat lea guhkiid áiggi bargu dieđusge, muhto ahte mediat leat čalmmustahtten beaivvi oalle mihá ollu eambbo daid maŋemuš jagiid, mun jáhkán das lea hui stuorra mearkkašupmi, logai NRK sámi direktevra Johan Ailo Kalstad otná TV-ođđasiin.

  – Maid dan ahte sámi filmmát begget, sámi dáidda beaggá, ja sámi musihkkárat, dat leat dahkán sámi kultuvrra eambbo “in”, dat lea dál somá čájehit sámi kultuvrra.

  Geahča olles jearahallama Ođđasiin: