Kartlegger helse og livsstil i nord

Senter for samisk helseforskning gjennomfører helse - og livsstilundersøkelse i Nordland, Troms og Finnmark.

Pasient i Indre-Finnmark

Pasient i Indre-Finnmark.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Alle innbyggere i alderen 40-79 år bosatt i utvalgte distriktskommuner med samisk og norsk bosetning, vil bli invitert til å delta i helseundersøkelsen. Undersøkelsen er i utgangspunktet planlagt i 10 utvalgte distriktskommuner i Nord-Norge.

Fokus på folkesykdommer

Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap knyttet til helse og livsstilsrelaterte temaer i befolkningen.

Hovedfokuset i studien er relatert til folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer. Disse sykdommene rammer relativt store andeler av befolkningen og byrden av dette har samfunnsøkonomiske konsekvenser både nasjonalt og lokalt.

Mer kunnskap om forekomst av både risikofaktorer og sykdommene, samt deres mulige årsaksforhold vil være av stor verdi i forhold til forebygging, fremtidig planlegging og tilrettelegging av helse og sosialtjenester i de enkelte kommunene.

Resultatene skal brukes til å få økt kunnskap om forekomst av risikofaktorer for såkalte livsstilssykdommer. Miljøgifter og helse er også et tema som står sentralt i undersøkelsen.

Karasjok først i Finnmark

Høsten 2012 ble undersøkelsen gjennomført i Evenes og Skånland kommuner i Troms og Nordland. Karasjok kommune er første kommune i Finnmark der undersøkelsen gjennomføres, med oppstart 28. januar.

Øvrige kommuner i Finnmark som deltar i undersøkelsen er Kautokeino (februar/mars), Porsanger (april/mai), Tana (høsten 2013) og Nesseby (høsten 2013). Undersøkelsen gjennomføres også i Kåfjord i Nord-Troms høsten 2013.

Undersøkelsen går i regi av Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Skjema kommer i posten

Alle som inviteres får tilsendt et spørreskjema i posten med spørsmål om sykdommer, kosthold og fysisk aktivitet og andre livsstilsrelaterte forhold. Deltakerne blir bedt om å svare på spørreskjemaet og ta dette med ved oppmøte på forskningsstasjonen for måling av blant annet høyde og vekt, blodtrykk og puls.

Overlege og forsker Ann-Ragnhild Broderstad

Overlege og forsker Ann-Ragnhild Broderstad.

Foto: Mathis Eira / NRK

Studien er en oppfølger til en tilsvarende undersøkelse fra 2003 og resultatene vil ha stor betydning for å få mere kunnskap om helse, sykdom og livsstil hos befolkningen i disse distriktsområdene.

– Det har utvilsomt vært endringer i livsstil i løpet av de siste generasjoner, noe som kan ha effekt på helsen og for å få så sikre svar som mulig er det av stor betydning at alle svarer på spørreskjemaet og møter opp til prøvetakingen, påpeker medisinsk ansvarlig for Helse- og livsstilsundersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad i en pressemelding.

Korte nyheter

 • John Savio 120 år

  Den samiske kunstneren John Savio hadde stor betydning for samisk kunst og kultur. Det sier museumsleder ved Savio museet Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  I dag ville den samiske kunstneren Savio ha fylt 120 år, og det skal feires i Kirkenes denne helgen.

  Kvammen Svaleng sier Savio må regnes som en veiviser innen samisk kunst.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet
 • Dearvvašvuođabálvalus vásiha garra deattu

  Bealli Norgga gielddain almmuhit ahte dearvvašvuođabálvalusain vásihit garra deattu ja leat unnán bargit, čállá Dearvvašvuođadirektoráhta varas vahkkoraportasis.

  Njealji gielddas váilot bargit dearvvašvuođasuorggis. Seammás dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog váruha ahte gielddat fertejit ráhkkanit ain eanet buozalmasvuođajávkamiidda.

  Helsedirektør Bjørn Guldvog.
  Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK
 • Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddji

  Benn Larsen lea válljejuvvon Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddjin, ja John Nystad gis nubbinjođiheaddjin.

  Soai doaibmaba jođiheddjiin skábmamanu 23. beaivái 2023:s, dassážii go gielddaválggat ja 2023:a oktasaš čoahkkin leat čađahuvvon, čállá Hans-Erik Varsi, Deanučázádaga Guolástanhálddahusa direktevra preassadieđáhusas.

  Benn Larsen , Tana fiskeforvaltning
  Foto: Sidsel Vik / NRK