Stor konkurranse om brobygging

Sju tilbydere har meldt seg til å bygge nye Tana bru.

Nye Tana bru

Med en lengde på totalt 260 meter og et bruspenn på 234 meter blir nye Tana bru også den største brua i Øst-Finnmark. Den nye brua er beregnet å koste 578 millioner kroner, inkludert tilknytningsveger og gang- og sykkelveg. Bygging starter høsten 2017.

Foto: Ilustrasjon / Plan Arkitekter/Statens vegvesen

Arbeidsfellesskapet mellom den polske stålleverandøren Vistal og HAK Entreprenør AS fra Alta har levert det laveste tilbudet.

Det melder Statens vegvesen.

Tilbudene varierer mellom 333 og 568 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Veidekke Entreprenør AS har det nest laveste tilbudet, som ligger fem millioner over tilbudet fra Vistal/HAK Entreprenør, mens utenlandske entreprenører dominerer resten av lista.

Fornøyd

Kaare Ramberg, prosjektleder for Nye Tana bru

Prosjektleder Kaare Ramberg foran gammelbrua som skal rives når nybrua er ferdig.

Foto: Kari Karstensen/ Statens vegvesen

Prosjektleder Kaare Ramber i Statens vegvesen er fornøyd med den store interessen.

– Vi er også fornøyde med å ha fått tilbud som vi kan leve med innenfor budsjettrammen, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter både stålkonstruksjonen, vegtilknytning på begge sider av brua og arbeidet med å rive den gamle brua.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, med sikte på å inngå kontrakt i oktober. Det er ventet at arbeidet med anleggsveger og peling for brufundament, kan starte på senhøsten.

Om prosjektet

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark .

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.

Det er satt strenge krav til anleggsarbeidet for å beskytte elvemiljøet og Tanalaksen.