NRK Meny
Normal

Innskrenker laksefisket i Tana

Styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning har nylig vedtatt årets fiskeregler, og det er garnfiskerne som rammes hardest av innstrammingene.

Laksefiske

Garnfiskere må tåle de største innskrenkningene i årets laksefiske.

Foto: Lena Marianne Kristiansen / Pressebilde

- Det er kun laksefisket i den norske delen av vassdraget som berøres av innskrenkningene, – langs riksegrensestrekningen fortsetter fisket som før, sier direktør for Tanavassdragets fiskeforvaltning, Hans-Erik Varsi.

Riksgrensestrekningen i Tanavassdraget er det Miljøverndepartementet som forvalter.

Årets fiske starter 20. mai som før for stangfiskere og drivgarnsfiskere, men ingen kan fiske lengre enn til 10. august. Dette gjelder både turister og lokalbefolkningen.

Drivgarnfiske i Tana

Drivgarnsfisket blir innskrenket til to døgn i uka.

Foto: Piera Balto / NRK

Garnfisket begrenses mest

Fiskeberettigede har ikke lov til å fiske med flere enn et bruk om gangen. Tidligere har det vært tillatt med to bruk om gangen, for eksempel med stengsel og settegarn samtidig.

Fiske med stengselsfiske og settegarn er tillatt i tiden 10. juni til 10. august. Dette er en nærmere halvannen måned kortere fisketid enn tidligere.

Drivgarnsfiske perioden blir som før, men gjelder kun to døgn i uka, fra og med mandag klokken 1800 til onsdag klokken 1800. Tidligere varte dette fisket til torsdag klokken 1800.

Kastenotfiske blir totalt forbudt i sommer.

Nattfredning for stangfiskere

Stangfiske i Tanaelva

Stangfiskere må tåle nattfredning i august måned.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men også stangfiskere må tåle innskrenkninger. For stangfiske i august er det nattfredning mellom klokken 1800-0600.

I de mest populære kastesteder fra land blir det begrensninger på hvor mange turistkort som kan selges i døgnet. Dette gjelder i strekningen Boratbokča til Jalvi, Seidastryket og Skiipagurrastryket.

Ved fisket fra båt i de helt norske delene av vassdraget kan det maksimalt benyttes tre stenger med maksimalt ett fiskeberedskap (sluk, wobler eller flue) på den enkelte stang uansett antall person i båten. Denne ordningen gjelder både for turister og lokalbefolkningen.

Hunnlaks må gjenutsettes

Ingen stangfiskere i den norske del av hovedvassdraget har lov til å drepe hunnlaks som er større enn 80 centimeter, dvs. hunnlaks som veier mer enn fem kilo. Dette gjelder også i Máskejohka, Kárášjohka, og Iešjohka med sideelver.

I Buolbmátjohka, Lákšjohka, Leavvajohka og Váljohka skal all hunnlaks slippes ut.

Hans Erik Varsi

Hans-Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Lett avgjørelse

Laksefiskere i den norske del av vassdraget må også belage seg på å betale dyrere fiskekort i sommer.

De ansvarlige i fiskeforvaltningen mener at de har fått bred støtte til forslaget fra høringsorganene.

– Det var derfor ingen vanskelig avgjørelse å gå inn for disse innstrammingene og det er et enstemmig styre som står bak vedtaket, sier Varsi.

Han påpeker at det kun er gjort noen små endringer i forhold til forslaget som har vært ute på høring.