Staten får bli partshjelp

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Fosen-saken om vindkraftutbygging i reindriftsområde skal behandles av landets øverste domstol. I avgjørelsen kommer det også frem at staten, ved Olje- og energidepartementet, får gå inn i saken som partshjelp.