Belo Monte-utbyggingen startet

Mens karnevalfeberen raser i Brasil, startet utbyggingen av den omstridte monsterdemningen Belo Monte i går.

Belo Monte, Xingu

En mann ser på Bacaja-elven, som er en sideelv til Xingu, 220 km utenfor Altamira i Brasil.

Foto: RICARDO MORAES / Reuters

En brasiliansk domstol har omstøtt vedtaket om å suspendere utbyggingen av den omstridte Belo Monte-demningen i Amazonas-området, opplyser HydroWorld.com .

Denne nyheten bekreftes også av Regnskogfondet .

– Nå har vi fått melding om at myndighetene har begynt å rydde både veien inn til selve konstruksjonsstedet for dette kjempekraftverket og å rydde skog for å kunne sette i gang denne kjempestore utbyggingen. De har altså satt i gang byggearbeidet nå midt under karnevalet, opplyser Lars Løvold i Ragnskogfondet.

Mange utsettelser

I går begynte utbyggingen av den 11.200 MW demningen i den brasilianske delstaten Para etter uttallige utsettelser. Utbyggingen har en estimert totalkostnad på rundt 11 milliarder dollar og skal bygges i Xingu-elva, som er en sideelv til Amazonas.

Prosjektet skal etter planene være ferdig i løpet av 2015.

Lars Løvold

Lars Løvold i Regskogfondet.

Foto: Julie Forchhammer/Regnskogfondet

Belo Monte-prosjektet er svært kontroversielt og kampen mot demningen har pågått i årevis. Den planlagte demningen, som vil bli verdens tredje største, skal bygges midt inne i Amazonas. Rundt 20.000 mennesker vil bli drevet på flukt og enorme områder vil bli lagt under vann.

Byggingen av vannkraftprosjektet ble fredag 25. februar foreløpig blokkert av en dommer på grunn av miljøhensyn, men nå er imidlertid denne domsbeslutningen blitt omstødt.

– Myndighetene har rett og slett appelert denne avgjørelsen med henvisning til en lov som sier at man av hensyn til nasjonens sikkerhet kan tilsidesette rettslige vedtak. Dette er en lov som går tilbake til militærdiktaturet. Dette gjør de til tross for at dommeren hadde kommet frem til at utbyggerne ikke hadde gjort nødvendige miljøunderskelser før de setter i gang med utbyggingen, forklarer Løvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Belo Monte, Xingu

Barn langs bredden av Xingu-elva.

Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Motstand og lenkegjenger

Urfolkene som bor i området og motstanderne av monsterutbyggingen er rasende på grunn av den siste utviklingen i Belo Monte-sagaen.

Urfolks-protest mot Belo Monte

Urfolk reagerer med harme mot Belo Monte-utbyggingen.

Foto: EVARISTO SA / Afp

– Vi har ennå ikke fått noen beskjed om hva som nå skjer. Det vi vet er at ikke minst urfolkene i området, som har slåss mot dette prosjektet i mer enn 20 år, ikke kommer til å gi seg. Det vekkes naturlig nok stor harme når det brukes slike juridiske triks til å tilsidesette eksisterende miljølovgivning, sier Løvold.

Løvold sier at det er gått voldsom prestisje i denne saken helt opp til toppen av brasiliansk politikk, helt opp til den brasilianske presidenten. Han mener at det virker som om de har forbannet seg over at dette kraftverket skal bygges ut uansett.

– Vi i Regnskogfondet tror at denne saken kommer til både å møtes med protester, med lenkegjenger og den slags type ting, men også med stadig nye saker for rettsvesenet. Vi har ennå ikke vært i toppen av brasiliansk rettsvesen, forklarer Lars Løvold.

Dette er den siste utviklingen i utbyggingen av Belo Monte-demningen:

 • 25. februar: Prosjektet blir dømt ulovlig i en brasiliansk domstol. Miljølisensen fra miljødirektoratet var utstedt ulovlig, etter sterkt press fra myndighetene. En rekke alvorlige miljøkrav er ikke oppfylt slik lovverket krever.
 • 3. mars: En annen dommer overprøver dommen. Myndighetene benytter seg av paragraf som stammer fra militærdiktaturet. Den sier at andre dommer kan overprøves hvis nasjonal sikkerhet står i fare.
 • 7. mars (i går, midt under karneval): Byggeprosessen starter, til tross for at domstoler, statsadvokater, miljødirektoratet og utviklingsbanken mener det er ulovlig.

Korte nyheter

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Eai jáhke dálkkádatrievdamiidda

  Juohke guoktenuppelogát norgalaš ii jáhke, ahte olbmot dagahit dálkkádatrievdamiid maid vásihat miehtá máilmme. – ONa dálkkádatdutkit navdet olbmo sáhttit rievdadit dálkkádaga. Dat gal ii leat vejolaš, lohká juoigannásti Johan Anders Bær. Son navdá beaivváža ja luonddu stivret dálkkádaga, iige olmmoš.