Hopp til innhold

Dødelig hundesykdom stanser ikke jakta med hund i Finnmark

Styret i Finnmarkseiendommen har vurdert den dødelige hundesykdommen.

Jan Olav Trønsdal

IKKE BEKYMRET: Jan Olav Trønsdal er klar for rypejakt med hunden sin. Han er ikke bekymret for hundesykdommen, men håper myndighetene får kontroll på det.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Styret i den største grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo), har hatt telefonmøte mandag om den mystiske hundesykdommen.

Styret konkluderte at årets rypejakt blir åpnet i morgen 10. september i Finnmark, slik som planlagt.

FeFo har vurdert tiltaket fordi en sykdom har tatt livet av en rekke hunder i Sør-Norge. Og fordi 1000 tilreisende jegere fra Sør-Norge er på vei til Finnmark i forbindelse med rypejakta.

Dobbeltstemme avgjorde saken

Tre styremedlemmer stemte for å forby hunder under jakta, mens tre stemte for å gjennføre jakta som vanlig.

Bente Haug

FULGTE MATTILSYNETS RÅD: Styreleder i FeFo Bente Haug fulgte myndighetenes råd i saken og ga sin dobbeltstemme for å gjennomføre jakten som vanlig.

Foto: Allan Klo / NRK

FeFo-styreleder Bente Haug sin dobbeltstemme avgjorde saken. Hun følger myndighetenes råd i saken, som er å la jakta gå som vanlig.

– Det er ennå ikke fastslått at dette er en omfattende og smittsom epidemi. Vi avventer resultatene til Mattilsynets videre undersøkelse, sier Haug.

Styreleder understreker at de er beredt på å ta grep dersom det skulle komme ny informasjon i løpet av den nærmeste tiden.

– Det kan være grep som å redusere antall hunder, karantene eller at jakt med hunder stoppes, sier hun.

Ville forby jakt med hunder

FeFo-styremedlem Line Kalak ville ha hundeforbud under jakta.

Line Kalak

VILLE FORBY HUNDER: Fefo-styremedlem ønsket hundeforbud under jakta.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Vi vet ikke om dette er en smittsom sykdom eller ikke, og derfor gikk jeg inn for å forby hunder både under rype- og elgjakt, sier hun.

Kalak representerte mindretallet i styret.

Kalak mener Mattilsynet burde ha vurdert Finnmark annerledes enn andre fylker, fordi i tillegg til rype- og elgjakt er det reinflytting i fylket.

– Styret burde ikke basert saken med Mattilsynets generelle råd, sier hun.

26 hunder har dødd av sykdommen

Fra før er det registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen. Totalt har nå 26 hunder over hele landet dødd etter blodig diaré den siste tiden.

Veterinærinstituttet jobber aktivt sammen med Mattilsynet, NMBU Veterinærhøgskolen, veterinærer og andre for å finne sammenhenger i de mange tilfellene med akutt hundesykdom som har ført til syke og døde hunder i det siste.

– Velkommen, men ikke ta med hund!

Amund Peder Teigmo fra Karasjok har en fjellstue, og han har en klar beskjed til sine gjester.

Amund Peder Teigmo

KLAR BESKJED: Fjellstue-eier Amund Peder Teigmo ønsker ikke at jegere tar med hund til Finnmark.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Jeg har sagt til mine gjester at de er velkomne, men ikke ta med hund, sier han.

Teigmo mener det er viktig å være føre var i denne situasjonen. Mange reineiere bruker hunden sin i jobben sin og derfor er det viktig å ikke ta sjanser.

– Når vi vet så lite om sykdommen så er det viktig å ta forholdsregler, sier han.

Rypejeger er ikke bekymret

Rypejeger Jan Olav Trønsdal fra Trondheim er på plass i Kautokeino med sin irsk setter «Bieto».

Jan Olav Trønsdal

EGNE FORHOLDSREGLER: Jan Olav Trønsdal har passet på hunden sin mot andre hunder.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Jegeren ser alvorlig på sykdommen, men er ikke bekymret.

– Nei, jeg er ikke bekymret fordi jeg har passet på hunden min. Jeg har holdt han unna andre hunder. Det er heller ikke noe utbrudd av sykdommen hvor jeg kommer ifra, sier han.

Korte nyheter

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK
 • Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji fuolastuvvon

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji lea fuolastuvvon oahpaheddjiid bargoheaitaga konsekveanssaide, čállá NTB. Okta áššiin maid loktejit lea ahte muhtin oahppit leat massán fálaldaga erenomášoahpahussii.

  – Eat áiggu maide oaivvildit bargoheaitaga birra, muhto mii oaidnit ahte lea dárbu jienádit nuoraid ja mánáid ovddas. Konsekveanssat bargoheaitagis mii bođii maŋŋel guovtti koronajagiin dovdo buot nuorain ja mánáin geat leat skuvlafálaldaga haga, dadjá stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker.

  Buot stáhtahálddašeaddjit galge ovdal dii 12 odne buktit raporta Oahpahusdirektoráhtii mas bargoheaitaga váikkuhusat bohtet ovdan.