Hopp til innhold

Flere hunder har fått akutt blodig diaré

I fjor høst ble flere hundre hunder syke med blodig diaré og titalls døde. Nå melder Mattilsynet at flere hunder har fått lignende symptomer igjen.

oKDx7oHBxOg

Veterinærer over hele landet fikk i fjor høst inn en rekke hunder med lignende sykdomsbilde.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I fjor høst fikk Mattilsynet rapporter om syke hunder i alle landets fylker. Utbruddet ble først oppdaget i Oslo, hvor flere hunder fikk blodig diaré, oppkast og dårlig allmenntilstand.

Årsaken til sykdommen forble et mysterium.

Sykdomsutbruddet førte til at hundeparker ble stengt, en rekke hundearrangementer over hele landet avlyst og norske hunder var uønsket på utstillinger andre steder i Norden.

De siste ukene har Mattilsynet igjen fått meldinger flere hunder som har blitt syke med blodig diaré.

Det er foreløpig ikke mistanke om et lignende utbrudd som i fjor høst, men Mattilsynet følger nøye med på utviklingen sammen med Veterinærinstituttet.

Ole-Hermann Tronerud

Ole Hermann Tronerud i Mattilsynet forteller at flere hunder i år har testet positivt på bakterien Providencia alcalifaciens. Den ble mistenkt som en medvirkende årsak til sykdomsutbruddet i fjor.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Nå er vi ikke så bekymret for et lignende utbrudd, men man kan jo aldri forutsi hva som skjer, hvor stort omfanget kan bli etter hvert, sier Ole Hermann Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet til NRK.

Veterinærhøgskolen har så langt rapportert om rundt 20 tilfeller av hunder med akutt blodig diaré.

– Det har også kommet inn meldinger om noen hunder som er døde, men vi vet ikke om det kan kobles til dette enda, sier Tronerud.

Funn av bakterie

Flere hunder som døde i fjor høst ble obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet.

Bakterien Providencia alcalifaciens ble funnet hos flere av hundene, men til tross for omfattende analysearbeid og prøvetaking, ble det ikke identifisert hva som var kilden til utbruddet, eller om bakterien med sikkerhet kunne knyttes til utbruddet.

Det ble heller ikke avdekket noen fellestrekk med hensyn til alder, fôring, kontakt med andre hunder eller områder, utover at det var mange tilfeller på Østlandet.

Senere fortalte Mattilsynet at det ikke var noen ting som tydet på at sykdommen smittet lett mellom hundene.

En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

Til tross for omfattende analysearbeid og prøvetaking, ble det ikke identifisert hva som var kilden til utbruddet i fjor.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Bakterien har også i år blitt påvist hos noen hunder, uten at det kan konkluderes med at den er årsaken til symptomene. Mattilsynet antar likevel at den er en medvirkende årsak til «høst-diaré» hos hund.

– Vi kommer ikke til å gjøre en tilsvarende undersøkelse som i fjor. Da fikk vi inn veldig mye data og klarte ikke å konkludere med noe. Så med mindre vi får noe mer som vi håndfast kan følge opp, så bare følger vi med på saken sånn det er nå, sier Tronerud i Mattilsynet.

Han ber hundeeiere om å ta kontakt med veterinær om hunden får akutt blodig diaré og unngå kontakt med andre hunder i slike tilfeller, slik at eventuell smittsom sykdom ikke sprer seg.