Standing Rock kvinnene takker samene for all hjelp og støtte

Det har oppstått en allianse mellom amerikanske urfolk og samer i kjølvannet av kampen mot utbyggingen av oljerør i USA.

Kvinner fra Standing Rock sammen med Beaska Niillas

Kvinnene fra Standing Rock var samlet til middag etter folkemøtet på Kulturhuset Oslo tirsdag kveld. Fra venstre: LaDonna Brave Bull Allard, Michelle Lynn Cook, Tara Houska, Beaska Niillas og Jackie Fielder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Michelle Lynn Cook

Jurist Michelle Lynn Cook.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Et godt eksempel på dette samarbeidet er de to besøkene vi har hatt her i Norge. Samene har hjulpet oss med å komme i kontakt med norske politikere, finansinstitusjoner og forskjellige organisasjoner. Samene har også vært flinke til å hjelpe oss å spre budskapet vårt i Norge og til resten av verden. Det er vi veldig takknemlige for, sier menneskerettighetsjuristen Michelle Lynn Cook.

Dinè/Navajo-kvinnen er grunnleggeren av The Water Protector Legal Collective i Standing Rock.

Satte press på DNB

Et annet eksempel er hvordan Norske Samers Riksforbund og Naturvenforbundet 9. november 2016 sammen satte press på DNB for å få den norske storbanken til å trekke sine lån og investeringer i selskapene som eier Dakota Access Pipeline.

Samiske organisasjoner var også med på arrangementet da det ble arrangert protestaksjoner mot oljerørledningen i Bergen og Oslo 5. og 6. november 2016.

Ørepynt No DAPL

LaDonna Brave Bull Allard bærer ørepynt med skriften No DAPL, som betyr nei til Dakota Access Pipeline.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– NSR-leder Beaska Niillas tok kontakt med meg. Han ville ha mer informasjon om det som skjedde i Standing Rock og han opplyste om at han ville ha møte med DNB samme dag, opplyser Cook.

Presset på DNB førte til at Norges største bank 17. november 2016 trakk ut sine eierandeler i det omstridte rørprosjektet.

– Jeg var ikke alene om dette. Det er mange som har bidratt, både norske og samiske organisasjoner. I tillegg viste DNB stor velvilje og forståelse for våre argumenter, sier Beaska Niillas.

Gjensidig nytte

Flere samer har vært i Standing Rock mens protestaksjonene der foregikk i fjor høst og vinter. I tillegg til NSR-lederen har også hans kone Sara Marielle Gaup Beaska, politikeren Sandra Marja West og artisten Sofia Jannok vært på andre siden av Dammen for å støtte kampen.

Beaska Niillas sier at nytten av samarbeidet ikke bare går den ene veien. Også samene drar stor nytte av samarbeidet med menneskene i Standing Rock.

– Vi har fått stor drahjelp av Standing Rock blant annet da vi i sommer aksjonerte mot den nye fiskeavtalen mellom Norge og Finland om Tanavassdraget. De hjalp oss med å spre informasjon om dette til andre urfolk, forklarer Beaska Niillas.

Protesterer mot nye laksefiskeregler i Tanavassdraget

Beaska Niillas var en av de som tok initiativet til å etablere et såkalt moratorium på en liten øy ovenfor brua i Utsjok. På denne øya og farvannene rund øya gjaldt ikke de nye fiskereglene for Tanavassdraget.

Foto: Ellos Deatnu

Begge parter mener at samarbeidet kan både styrkes og utvides.

– Vi kan dele både kunnskap og hjelpe hverandre med å nå frem med våre budskap, sier Michelle Cook.

– Alle kan bidra med noe

Inishinaabe-kvinnen og stammeadvokaten Tara Houska sier at alle kan være med på å bidra i kampen mot sterke, ødeleggende kapitalkrefter.

Tara Houska

Stammeadvokat Tara Houska.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er bare å undersøke hvor etisk din bank er i sine lån og investeringer. Hvis det viser seg at banken opptrer veldig uetisk og på en måte som ødelegger for urfolks liv og eksistens, ja da er det bare å kontakte banken å få dem til å endre sin policy. Hvis det ikke nytter, ja da er det bare å skifte til en bank som opptrer mer etisk, er rådet til Houska.

Den unge juristen jobbet under presidentvalgkampen i fjor som rådgiver i amerikanske urfolkssaker for presidentkandidaten Bernie Sanders.

LaDonna Brave Bull Allard

Historiker og grunnlegger av protestaksjonene i Standing Rock, LaDonna Brave Bull Allard.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

LaDonna Brave Bull Allard er kjent som kvinnen som startet hele kampen mot Dakota Access Pipeline, da hun for fire år siden skjønte at oljerørprosjektet ville true elva der Standing Rock Sioux stammen får drikkevannet sitt fra.

– Du trenger ikke å være urfolk for å kunne bidra. Vi er jo alle urfolk av kloden vår, hvis vi da ikke skulle være en Alien eller noe slikt, sa hun under kveldens folkemøte på Kulturhuset Oslo.

De rundt 80 fremmøtte lo godt og klappet i hendene for denne muntre kommentaren.