Mer «oljetrøbbel» for DNB

Kvinnene fra Dakota kommer med klar melding til finansiører: – Slutt å investere i ødeleggelse og overgrep med vanlige folks penger. DNB er en av bankene.

Greenpeaceaktivister i kajak - protesterer mot oljerørledning

MOT OLJERØRLEDNINGER: Urfolkskvinnene får støtte fra Greenpeace, som her aktiverer mot fire oljerørledninger i USA og Canada, blant annet Keystone XL, Dakota Access pipeline, og Kinder Morgan pipeline. Bildet er fra slutten av august i år.

Foto: Tim Exton / AFP

De opplevde gummikulene, tåregassen og høytrykksspylerne, da de protesterte mot en omstridt oljerørledning i Nord Dakota i USA. Nå ønsker de å stoppe pengestrømmen til andre lignende oljerør.

– Vi har en melding fra våre hjemtrakter til finansinstitusjonene i Europa: Respekter urfolkskvinners rett til informert forhåndssamtykke gitt på fritt grunnlag, sier Jackie Fielder.

Urfolkskvinnene Michelle Cook og LaDonna Brave Bull Allard ved møtebord

MØTE: Cook og Allard møtte i dag DNB, og hadde et møte på Stortinget på mandag. De fortalte om flere oljerørledninger som krysser urfolksterritorier i USA og Canada.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Hun taler for lakota-folket, nord i USA.

– Dersom banker fortsetter med å skade våre kvinner, barn og eldre, kommer vi til å fortsette med å tvinge bankene til å selge seg ut ved å få vanlige kunder til å skifte bank, fortsetter hun.

Sammen med navajokvinnen Michelle Cook og LaDonna Brave Bull Allard fra Standing Rock Sioux stammen har hun kommet til Norge for å legge press på norske investorer.

Urfolkskvinnene Jackie Fielder, LaDonna Brave Bull Allard og Michelle Cook i Stortingets myldrerom

STÅR SAMMEN: Urfolkskvinnene Jackie Fielder, LaDonna Brave Bull Allard og Michelle Cook er med i en organisasjon som jobber for å få banker til å slutte å investere i prosjekter som rammer urfolk.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Vil ha DNB ut av oljerørledning

En av oljerørledningene de vil at europeiske banker skal trekke sine investeringer fra er såkalte Line 3, som bygges ev Enbridge. En oljerørledning som skal frakte råolje fra oljesandområder i Canada til USA.

Kvinnene har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til blant andre DNB.

Even Westerveld inne i DNBs hovedkontor

DNB: Kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, sier at DNB har lært av lånene de hadde til Dakota Access Pipeline. – USAs lover er ikke alltid nok, sier han.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK
  • Les hele brevet her (NRK er ikke ansvarlig for innhold i eksterne sider)

– Vi må gå inn i hver enkel sak og se på det. Vi har ikke tatt noen prinsipiell beslutning at vi aldri skal være investert eller gi lån til rørledninger som sådan, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

DNB solgte sine lån til Dakota Access pipeline (DAPL), fordi banken mente urfolk ikke var godt nok hørt i den saken. Mandag møtte DNB kvinnene fra Nord-Amerika.

– Vi skal lytte til deres erfaringer. Disse tar vi med videre i arbeidet som bank når vi står overfor andre saker og utfordringer, hvor urfolksrettigheter blir berørt, sier DNB-direktøren.

Oljefondet fortsatt med over ti milliarder

«The Black Snake» kaller urfolkene i Nord Dakota i USA oljerøret DAPL. Bakgrunnen for navnet er en gammel spådom om noe ondt som skulle komme. I flere måneder protesterte flere hundre urfolksgrupper, og til sammen flere tusen demonstranter mot at oljerøret skulle ferdigstilles.

De fryktet at oljerøret skulle lekke, og dermed forgifte drikkevannet deres.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

GJORDE INNTRYKK: Historiene til kvinnene fra Nord Amerika beveget stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Han tror de når fram med sitt budskap.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Norske bankers pengeinteresser i oljerørledningen tilsvarte 15 milliarder kroner. Bankene solgte sine investeringer, men det norske oljefondet (SPU) har fortsatt over ti milliarder kroner i selskapene bak «The Black Snake».

Nyvalgt stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener det er uakseptabelt

– Vi hadde et forslag som var oppe i Stortinget i sommer. Der fikk vi dessverre ikke flertall for å inkludere menneskerettigheter og urfolksrettigheter i forvaltningen, men det kommer vi til å jobbe videre med, sier Haltbrekken.

Trump-administrasjonen har besluttet å fullføre DAPL.