Hopp til innhold

Demonstrerer mot omdiskutert amerikansk oljerørledning i Oslo og Bergen

Norges største miljøorganisasjoner, samiske organisasjoner og diverse artister står bak helgas solidaritetsmarkering for amerikanske urfolk.

Sarakka Gaup

Den samiske skuespilleren Sarakka Gaup er en av initiativtakerne til maskeringen som arrangeres på Operataket i Oslo på førstkommende søndag.

Foto: Camilla Andersen / Privat

– Vi må vise solidaritet for våre brødre og søstre i kampen for verne sine egne områder mot store ødeleggelser. Det passer bra med et slikt arrangement nettopp denne helgen fordi det er så mange samer her i Oslo på grunn av Oslo World Music Festival, forklarer mediekontakt Sarakka Gaup til NRK.

Operataket midt i sentrum av Norges hovedstad er stedet for markeringen i Oslo søndag 6. november. Arrangementet i Bergen foregår på lørdag 5. november i Torgallmenningen.

Aili Keskitalo

Sametingspresident, Aili Keskitalo, er en av appellantene under markeringen i Oslo

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Appellanter er sametingspresident i Oslo er Aili Keskitalo (NSR), NSR-leder Beaska Niillas, Sara Marielle Gaup Beaska (joiker og aktivist), Ingrid Skjoldvær (leder i Natur og Ungdom) og Aslak Heika Hætta Bjørn i hardcore-bandet «Ondt blod».

Organisasjoner som stiller seg bak markeringen:

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, Framtiden i våre hender, World Wildlife Fund (WWF), Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Norske Samers Riksforbund og Noereh.

– Norske selskaper må trekke seg ut

Oljerørledningen til 30 milliarder kroner vil bli 1900 kilometer lang, og gå gjennom de fire amerikanske delstatene Illionois, Iowa, Sør-Dakota og Nord-Dakota.

Det skal pumpes omtrent en halv million fat råolje per døgn ut av feltet, og norske investorer er med.

 • DNB har gitt et lån på 2,8 milliarder norske kroner.
 • Oljefondet, Pensjonsfond utland, har investert 10,3 milliarder i aksjer og rentepapirer i fem selskaper som er bak prosjektet.

De norske involveringene har ført til protester både fra politiske partier og andre aktører i samfunnsdebatten. Tidligere denne uka ba SV både DNB og Oljefondet om å trekke seg ut av prosjektet.

– Der er jeg helt enig. De må trekke seg ut fra dette prosjektet, sier Beaska Niillas. Han er leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) og er en av talerne i Oslo-arrangementet.

Beaska Niillas

NSR-leder Beaska Niillas støtter kampen mot at oljerørledningen Dakota Access skal gå over hellig urfolksland.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Finansminister Siv Jensen (FrP) har også fått spørsmål om Oljefondets investeringer i Dakota Access fra SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Det nytter å protestere

NSR-lederen sier at det absolutt nytter å holde et slikt arrangement i Norge, til tross for at både Oslo og Bergen geografisk ligger langt fra USA og Standing Rock.

– Norske økonomiske interesser er sterkt inne i bildet her. Overfor dem har vi muligheten til å si at nok er nok og de vil lytte. Nå er det på tide å si stopp, forklarer Beaska Niillas.

Han har også stor tro på at protestene i USA vil føre til et positivt resultat for urfolkene.

– Slike protester fører av og til frem. Sist det skjedde var da store protestaksjoner førte til at Keystone XL ble stoppet. Da var det en lignende folkebevegelse med støtte fra internasjonale organisasjoner som kjempet imot. Da måtte president Obama til slutt gripe inn og stoppe det hele på grunn av de enorme protestene.

Keystone XL er en oljerørledning som skulle bygges fra Canada til Houston i Texas, USA. Denne 1,700 miles (2.735 km) lange oljerørledningen satte Obama-administrasjonen en stopper for i november 2015. Nå er hele prosjektet skrinlagt.

Korte nyheter

 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.

 • Evttohuvvon jođiheaddjinásttiin

  D2 ja Dagens næringsliv evttohit Riddu Riđđu festiválajođiheaddji Sajje Solbakka leat okta dain 30:in vuolil 30 jagi geaid sii jáhkket bohtet dagahit máilmmi buorebun.

  – Nana stuorra gudni ja issoras somá, čállá Solbakk iežas Facebook siiddus.

  Dán jagaš nominašuvnnat leat lohkit sádden ja dáid gaskkas lea jury válljen 30 nuora ON 17 ceavzinulbmila vuođul.

  Čakčat vállje jury ja lohkit gii dáin 30 nuorain lea dán jagaš jođiheaddjinásti.

  Muđui leat earret eará Maud Angelica Behn, komihkar Jonis Josef ja influencer Sultan Hadaddeen nammaduvvon.

  Sajje Solbakk
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK