Hopp til innhold

Sokneprest advarte konfirmanter mot abort og homofili

Under konfirmasjonsgudstjenesten fikk ungdommene en preken som sjokkerte mange. Biskopen er en av dem som reagerer: – Jeg ville ikke ha uttrykt meg slik.

Sokneprest Bjarne Gustad i Masi kirke

TORDENTALE: Sokneprest Bjarne Gustad hadde mange formaninger å komme med til konfirmantene i Máze kirke.

Foto: SKJERMDUMP / GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme reagerer på den kontroversielle prekenen til soknepresten.

Olav Øygard

REAGERER: Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Foto: Den norske kirke

Det var i forrige uke under konfirmasjonsgudstjenesten (ekstern lenke) i Máze kirke, i Kautokeino kommune, at sokneprest Bjarne Gustad kalte loven om rett til kjønnsskifte for ugudelig.

– Gud skapte oss til mann og kvinne. Når det i Norge er vedtatt lover som sier at du kan skifte kjønn, da blir det ugudelige lover, sa Gustad i sin preken.

Biskopen mener soknepresten har et altfor negativt fokus.

– Kirka skal generelt formidle det glade budskapet om troen på Jesus Kristus. Dette er viktigere enn å bruke prekenen til å advare mot saker og ting, påpeker Øygard.

Soknepresten mener han bare har gjort jobben sin.

– Det er min plikt som prest å formidle Guds ord klart og tydelig, sier Gustad til Ávvir (betaling kreves).

– Ikke sjokkert

Chris Nikolas Hermansen Sara fra Máze har skiftet kjønn og giftet seg med sin kjære Kimberly. Før kjønnsskiftet var navnet Kine Christine.

– Jeg syns ikke det er nødvendig å si slikt, spesielt ikke til konfirmanter, mener Chris Nikolas.

Chris Nikolas Hermansen Sara og Kimberly Sara

BRYLLUPSBILDE: Chris Nikolas Hermansen Sara og Kimberly Sara er glade i hverandre.

Foto: Privat

Han mener presten ikke kan vite hvilke tanker konfirmantene har. Presten vet heller ikke om de kjenner noen som er homofil eller transseksuell. Det kan ødelegge forhold innad i familier.

– Dette kan påvirke livet til folk. Det verste er om det fører til selvmord, når man hører en slik fordømmende tale, sier Hermansen Sara.

Legger skylda på kvinnene

Gustad er kjent som en frittalende prest og har holdt lignende prekener før.

Biskopen forteller til NRK at flere har kontaktet ham og reagert på prekenen.

I sin preken hadde Gustad et klart syn på hvem som har skylda for at ekteskap ryker, nemlig kvinnen.

– Man må ikke komme dit at man tenker: «Å han der mannen så fin ut. Han kunne ha vært en fin mann for meg. Jeg tror jeg vil bytte ut med han jeg har.» Og med kvinnelist prøve å lokke han til seg, sa Gustad.

Bjarne Gustad

FRITTALENDE: Sokneprest Bjarne Gustad har sterke meninger om mange omdiskuterte saker.

Foto: Nils Johan Eira / NRK

Gustad hadde også sterke formaninger om ekteskap mellom likekjønnede.

– Dette er helt mot Guds skaperordning, påpeker Gustad.

Godtar ikke homofile ekteskap

Gustad har tidligere gått ut og sagt at han nekter å vie homofile og lesbiske.

– Det er ikke Kautokeino menighetsråd som bestemmer om det skal kunne foregå likekjønnede vigsler i Kautokeino, understreker Olav Øygard.

Biskopen minner om at Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å innføre denne ordningen.

– Det må alle menigheter i Den norske kirke forholde seg til, men de ansatte skal ikke tvinges til å medvirke til det, forklarer Øygard.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen