Hopp til innhold

Sokneprest advarte konfirmanter mot abort og homofili

Under konfirmasjonsgudstjenesten fikk ungdommene en preken som sjokkerte mange. Biskopen er en av dem som reagerer: – Jeg ville ikke ha uttrykt meg slik.

Sokneprest Bjarne Gustad i Masi kirke

TORDENTALE: Sokneprest Bjarne Gustad hadde mange formaninger å komme med til konfirmantene i Máze kirke.

Foto: SKJERMDUMP / GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme reagerer på den kontroversielle prekenen til soknepresten.

Olav Øygard

REAGERER: Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Foto: Den norske kirke

Det var i forrige uke under konfirmasjonsgudstjenesten (ekstern lenke) i Máze kirke, i Kautokeino kommune, at sokneprest Bjarne Gustad kalte loven om rett til kjønnsskifte for ugudelig.

– Gud skapte oss til mann og kvinne. Når det i Norge er vedtatt lover som sier at du kan skifte kjønn, da blir det ugudelige lover, sa Gustad i sin preken.

Biskopen mener soknepresten har et altfor negativt fokus.

– Kirka skal generelt formidle det glade budskapet om troen på Jesus Kristus. Dette er viktigere enn å bruke prekenen til å advare mot saker og ting, påpeker Øygard.

Soknepresten mener han bare har gjort jobben sin.

– Det er min plikt som prest å formidle Guds ord klart og tydelig, sier Gustad til Ávvir (betaling kreves).

– Ikke sjokkert

Chris Nikolas Hermansen Sara fra Máze har skiftet kjønn og giftet seg med sin kjære Kimberly. Før kjønnsskiftet var navnet Kine Christine.

– Jeg syns ikke det er nødvendig å si slikt, spesielt ikke til konfirmanter, mener Chris Nikolas.

Chris Nikolas Hermansen Sara og Kimberly Sara

BRYLLUPSBILDE: Chris Nikolas Hermansen Sara og Kimberly Sara er glade i hverandre.

Foto: Privat

Han mener presten ikke kan vite hvilke tanker konfirmantene har. Presten vet heller ikke om de kjenner noen som er homofil eller transseksuell. Det kan ødelegge forhold innad i familier.

– Dette kan påvirke livet til folk. Det verste er om det fører til selvmord, når man hører en slik fordømmende tale, sier Hermansen Sara.

Legger skylda på kvinnene

Gustad er kjent som en frittalende prest og har holdt lignende prekener før.

Biskopen forteller til NRK at flere har kontaktet ham og reagert på prekenen.

I sin preken hadde Gustad et klart syn på hvem som har skylda for at ekteskap ryker, nemlig kvinnen.

– Man må ikke komme dit at man tenker: «Å han der mannen så fin ut. Han kunne ha vært en fin mann for meg. Jeg tror jeg vil bytte ut med han jeg har.» Og med kvinnelist prøve å lokke han til seg, sa Gustad.

Bjarne Gustad

FRITTALENDE: Sokneprest Bjarne Gustad har sterke meninger om mange omdiskuterte saker.

Foto: Nils Johan Eira / NRK

Gustad hadde også sterke formaninger om ekteskap mellom likekjønnede.

– Dette er helt mot Guds skaperordning, påpeker Gustad.

Godtar ikke homofile ekteskap

Gustad har tidligere gått ut og sagt at han nekter å vie homofile og lesbiske.

– Det er ikke Kautokeino menighetsråd som bestemmer om det skal kunne foregå likekjønnede vigsler i Kautokeino, understreker Olav Øygard.

Biskopen minner om at Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å innføre denne ordningen.

– Det må alle menigheter i Den norske kirke forholde seg til, men de ansatte skal ikke tvinges til å medvirke til det, forklarer Øygard.

Korte nyheter

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK
 • Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji fuolastuvvon

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji lea fuolastuvvon oahpaheddjiid bargoheaitaga konsekveanssaide, čállá NTB. Okta áššiin maid loktejit lea ahte muhtin oahppit leat massán fálaldaga erenomášoahpahussii.

  – Eat áiggu maide oaivvildit bargoheaitaga birra, muhto mii oaidnit ahte lea dárbu jienádit nuoraid ja mánáid ovddas. Konsekveanssat bargoheaitagis mii bođii maŋŋel guovtti koronajagiin dovdo buot nuorain ja mánáin geat leat skuvlafálaldaga haga, dadjá stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker.

  Buot stáhtahálddašeaddjit galge ovdal dii 12 odne buktit raporta Oahpahusdirektoráhtii mas bargoheaitaga váikkuhusat bohtet ovdan.