Soknepresten kunngjorde i gudstjenesten at han ikke godtar homoekteskap

Sokneprest Bjarne Gustad mener at kirkemøtets vedtak om si ja til homoekteskap ikke holder teologisk.

Bjarne Gustad

Sokneprest Bjarne Gustad i Kautokeino mener at kirkemøtet ikke har kommet med noen teologisk begrunnelse for deres vedtak om at likekjønnede skal kunne vies til ekteskap i kirka.

Foto: Nils Johan Eira / NRK

– Jeg synes det var riktig å gjøre det fordi ekteskapet, slik vi har forstått det i over 2000 år, har vært forbeholdt mann og kvinne. Derfor valgte jeg å gå ut med mitt syn i forbindelse med kunngjøringer til menigheten, opplyser sokneprest Bjarne Gustad.

Dette skjedde i forbindelse med søndagens gudstjeneste i Masi kirke i Kautokeino.

– Jeg har vært forsiktig med slike politiske kunngjøringer tidligere, fordi dette er et ømtålelig tema. Men etter at kirkemøtets flertall vedtok å lage en liturgi for samkjønnet vigsel fra og med 2017, så tenkte jeg at det var riktig å si ifra, forklarer Gustad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mázes vuordán guhká

Søndagens gudstjeneste i Masi kirke var med skriftemål, nattverd og offer.

Foto: Piera Balto / NRK

– Prestenes rett til å si ifra

Nyvalgt leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, sier at det er helt greit av sokneprest Bjarne Gustad å bruke gudstjenesten til å kunngjøre sitt standpunkt på vigsel av homofile i kirka.

Sara Ellen Anne Eira

Leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira.

Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd

– Prestene har denne friheten. Det har kirkemøtet uttalt i sitt vedtak. Derfor har prestene rett til å si hva de mener, sier Eira.

Den samiske kirkelederen sier at dette er en vanskelig og ømtålig sak for mange. Derfor er det viktig at prestene føler at de fritt får uttrykt sin mening.

– Det er jo prestene som blir å utføre en slik vigsel. Hvis dette taler mot deres overbevisning, så må de kunne fortelle det til menigheten sin, understreker Eira.

– Ikke imot homofile

Gustad viser til 1. Mosebok og Mattues evangeliet for å argumentere for sitt syn.

1. Mosebok, 27-28:

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.

Matteus 19, 4-6:

Han svarte: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Homoekteskap

Kirkemøtet går inn for at to likekjønnede skal få gifte seg i kirka. Dette har skapt splid blant de kristne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Jeg er ikke imot homofile, men jeg synes det er viktig å understreke at ekteskapet er til for mann og kvinne, presiserer Gustad.

– Menigheten har krav på å vite

Soknepresten i Kautokeino er ikke alene om å nekte å følge opp kirkemøtets vedtak. Hittil har 233 prester i Den norske kirke signert et opprop mot vielse av likekjønnede par:

«Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren.»

– Folk har krav på å vite hva Guds ord sier og hva presten deres mener om dette. Det blir feil når Kirkemøtet, som er kirkens høyeste organ, vedtar noe som er imot Bibelens budskap, påpeker Gustad.