– Kan ikke støtte gruvedrift

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) og kommunestyrerepresentant i Kautokeino Aili Keskitalo snur i gruvesaken.

Aili keskitalo

Aili Keskitalo vil ikke åpne for konsekvensutredninger for gruvevirksomhet i Finnmark før en ny minerallov er på plass.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I fjor var Keskitalo for å utrede konsekvensene av gruvedrift i Kautokeino kommune. Nå ville hun stemt anderledes.

– Jeg må først få si, at jeg ikke er redd for en konsekvensutredning. Jeg tror en slik utredning ville kunne gi nyttig informasjon til kommunen, sier Keskitalo.

– Mineralloven holder ikke mål


Hun sier at de i NSR er enige om at dagens minerallov ikke gir den trygghet som kunne gjort at man var for en eventuell konsekvensutredning.

– Den holder ikke standard i forhold til folkeretten. Ikke sikrer mineralloven heller at nok av fortjenesten fra gruvedrifta blir igjen i samfunnet, mener hun.

Derfor er NSR nå i mot all konsekvensutredning i samiske områder i Norge, frem til mineralloven innfrir de krav som både partiet og Sametinget har fremmet.

Ordfører for utredning


Ordfører i Kautokeino og partifelle Klemet Erland Hætta mener på sin side at konsekvensutredning ville være positivt.
– Jeg har aldri sagt at jeg støtter gruvedrift. Men det jeg ønsker, er å vite hvilke konsekvenser gruvedriften vil bringe, sier Hætta.

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta mener en konsekvensutredning vil øke kunnskapen.

Foto: Åse Pulk/NRK


Han mener at man må tenke i et større perspektiv. Hvilke konsekvenser vil det få dersom Finnmark skal ha gruvedrift slik det er tenkt fra regjeringens side.

– Jeg tror konsekvensutredninger vil gi en bedre plattform for kunnskap om hva som kan og ikke kan skje, dersom gruvevirksomhet igangsettes, mener Kautokeino ordføreren.

Kautokeino kan bli avgjørende


NRK2 viste tirsdag dokumentaren «Gollegiisá - Skattkammeret». Den omhandlet gruveselskapet Arctic Gold som ønsker å gjenåpne gruva Bidjovággi i Kautokeino kommune. Kommunestyret gikk imot en konsekvensutredning av gruvedrift i kommunen.

Dokumentaren viser hvordan den lille gruven og det lille gruveselskapet i internasjonal-målestokk, kan bane vei for multinasjonale koorporasjoner i Nordområdene.