Skuffet over at ungdomstrinnet ikke ble reddet

Forslaget om å beholde ungdomstrinnet på Storjord i Tysfjord ble stemt ned ved hjelp av ordførerens dobbeltstemme i gårdagens kommunestyremøte.

TYo skuffede avgangselever forlot kommunestyret i Tysfiord i går. Tobias Johansen og Lasse Skårnes

ELEVER BLE IKKE BØNNHØRT: Det var to skuffede avgangselever som forlot kommunestyret i Tysfjord i går. Tobias Johansen (foran) og Lasse Skårnes.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

– Det er ganske skuffende. De sa jo at de måtte tenke på barnas beste, sier ungdomsskoleeleven Tobias Johansen (15).

I ni år gikk han på Storjord Oppvekstsenter og mener at det beste ville vært at elevene fullfører skolegangen på samme skole.

– Det blir minimum to timer reise hver dag til Drag. Da klarer jeg ikke å forstå at de ikke beholder ungdomsskolen.

– Målløs

Elever, foreldre og lyttere trodde ikke sine egne ører da ordføreren, med dobbeltstemme, avgjorde at ungdomsskoleelevene på Storjord fortsatt må pendle til Drag skole.

– Ordføreren måtte bruke dobbeltstemmen for å torpedere et godt forslag fra oss. Jeg er målløs, sier Øyvind Johansen, far og kommunestyrerepresentant (Sp).

Kommunestyret i Tysfjord

Her forsøker opposisjonspolitikerne å redde ungdomstrinnet på Storjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Streiker

Øyvind Johansen

– Jeg er målløs, sier Øyvind Johansen (Sp).

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Få uker før skolestart vedtok kommunen å midlertidig flytte ungdomsskolen tilknyttet Storjord Oppvekstsenter til Drag på grunn av lærermangel.

Det godtar ikke alle. Siden skolestart har de fem ungdomsskoleelevene fått undervisning hjemme mens de streiker.

– Nå fortsetter vi der vi slapp. Hjemmeundervisningen går sin gang, sier Øyvind Johansen.

To forslag

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) avgjorde hele saken.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste og Tysfjord bygdeliste foreslo at kommunestyret har tillit til at administrasjonen sørger for at undervisningen for alle elever som hører til ved Storjord Oppvekstsenter foregår forsvarlig.

Felleslista, Senterpartiet og Tysfjord bygdeliste foreslo å opprettholde ungdomstrinnet på Storjord, pålegge rådmannen å ansette lærere innen en uke og sette i gang undervisningen så snart det er mulig.

Redningsforslaget ble nedstemt

Senterpartiet, Felleslista, Sosialistisk venstreparti pluss Tommy Kristensen fra Arbeiderpartiet stemte for å redde ungdomstrinnet.

Resterende representanter fra Arbeiderpartiet, Tysfjord bygdeliste og Tverrpolitisk liste stemte for at de har tillit til administrasjonen.

Dermed ble det åtte mot åtte, og ordføreren fra Arbeiderpartiet sin dobbeltstemme avgjorde saken.

– Har tillit

– Administrasjonen har vurdert alle innspill som er kommet for å kunne stable en kabal for å drive skolen fra første til tiende klasse. De har ikke lyktes med det, forklarer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Saken handler om ressurser for å drive ungdomstrinnet, sier ordføreren.

– I det lukkede møtet gikk vi inn på ulike forslag på personell. Konklusjonen til administrasjonen er at man ikke kan drive forsvarlig med de ressursene som vi har til rådighet.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) ber om hjelp fra Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Ber om hjelp

Opposisjonspolitiker Filip Mikkelsen (Felleslista) mener at utfallet understreker Tysfjords situasjon.

– I møtet oppfordret jeg Fylkesmannen til å ta ansvar for Tysfjord kommune, at de hjelper oss.

Underdirektør Gunn Skjerve i oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland sier at det er mange sider av saken som må vektlegges.

– Vi må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut ifra det. Så hva som er barnets beste akkurat i denne situasjonen kan vi ikke ta stilling til nå.