Hopp til innhold

Skuffet over at ungdomstrinnet ikke ble reddet

Forslaget om å beholde ungdomstrinnet på Storjord i Tysfjord ble stemt ned ved hjelp av ordførerens dobbeltstemme i gårdagens kommunestyremøte.

TYo skuffede avgangselever forlot kommunestyret i Tysfiord i går. Tobias Johansen og Lasse Skårnes

ELEVER BLE IKKE BØNNHØRT: Det var to skuffede avgangselever som forlot kommunestyret i Tysfjord i går. Tobias Johansen (foran) og Lasse Skårnes.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

– Det er ganske skuffende. De sa jo at de måtte tenke på barnas beste, sier ungdomsskoleeleven Tobias Johansen (15).

I ni år gikk han på Storjord Oppvekstsenter og mener at det beste ville vært at elevene fullfører skolegangen på samme skole.

– Det blir minimum to timer reise hver dag til Drag. Da klarer jeg ikke å forstå at de ikke beholder ungdomsskolen.

– Målløs

Elever, foreldre og lyttere trodde ikke sine egne ører da ordføreren, med dobbeltstemme, avgjorde at ungdomsskoleelevene på Storjord fortsatt må pendle til Drag skole.

– Ordføreren måtte bruke dobbeltstemmen for å torpedere et godt forslag fra oss. Jeg er målløs, sier Øyvind Johansen, far og kommunestyrerepresentant (Sp).

Kommunestyret i Tysfjord

Her forsøker opposisjonspolitikerne å redde ungdomstrinnet på Storjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Streiker

Øyvind Johansen

– Jeg er målløs, sier Øyvind Johansen (Sp).

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Få uker før skolestart vedtok kommunen å midlertidig flytte ungdomsskolen tilknyttet Storjord Oppvekstsenter til Drag på grunn av lærermangel.

Det godtar ikke alle. Siden skolestart har de fem ungdomsskoleelevene fått undervisning hjemme mens de streiker.

– Nå fortsetter vi der vi slapp. Hjemmeundervisningen går sin gang, sier Øyvind Johansen.

To forslag

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) avgjorde hele saken.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste og Tysfjord bygdeliste foreslo at kommunestyret har tillit til at administrasjonen sørger for at undervisningen for alle elever som hører til ved Storjord Oppvekstsenter foregår forsvarlig.

Felleslista, Senterpartiet og Tysfjord bygdeliste foreslo å opprettholde ungdomstrinnet på Storjord, pålegge rådmannen å ansette lærere innen en uke og sette i gang undervisningen så snart det er mulig.

Redningsforslaget ble nedstemt

Senterpartiet, Felleslista, Sosialistisk venstreparti pluss Tommy Kristensen fra Arbeiderpartiet stemte for å redde ungdomstrinnet.

Resterende representanter fra Arbeiderpartiet, Tysfjord bygdeliste og Tverrpolitisk liste stemte for at de har tillit til administrasjonen.

Dermed ble det åtte mot åtte, og ordføreren fra Arbeiderpartiet sin dobbeltstemme avgjorde saken.

– Har tillit

– Administrasjonen har vurdert alle innspill som er kommet for å kunne stable en kabal for å drive skolen fra første til tiende klasse. De har ikke lyktes med det, forklarer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Saken handler om ressurser for å drive ungdomstrinnet, sier ordføreren.

– I det lukkede møtet gikk vi inn på ulike forslag på personell. Konklusjonen til administrasjonen er at man ikke kan drive forsvarlig med de ressursene som vi har til rådighet.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) ber om hjelp fra Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Ber om hjelp

Opposisjonspolitiker Filip Mikkelsen (Felleslista) mener at utfallet understreker Tysfjords situasjon.

– I møtet oppfordret jeg Fylkesmannen til å ta ansvar for Tysfjord kommune, at de hjelper oss.

Underdirektør Gunn Skjerve i oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland sier at det er mange sider av saken som må vektlegges.

– Vi må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut ifra det. Så hva som er barnets beste akkurat i denne situasjonen kan vi ikke ta stilling til nå.

Korte nyheter

 • Suvi West ja Anssi Kömi filbma Greikii ja Dánmárkui

  Suvi West ja Anssi Kömi filbma, «Máhccan – Kotiinpaluu», lea válljejuvvon dokumentárafilbmafestiválaide Thessalonikai, mii lea Greikkas, ja CPH:DOXii, mii lea Dánmárkkus. Dat leat Greikka ja Dánmárkku dehálamos dokumentárafilbmafestiválat.

  Filbma lea dál jo beassan logi stuorra filbmafestiválii olgoriikkas. Dan čállá Yle Sápmi.

  Filbma lea maid evttohuvvon Jussi-bálkkašupmái, Suoma buoremus dokumentárafilbman. Filbma gieđahallá museamáilmmi ja sámedávviriid máhcaheami.

  Anssi Kömi og Suvi West
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Erklært beitekrise i to siidaer

  Loga sámegillii.

  Reindriftas beredskapsutvalg har erklært beitekrise i to siidaer, etter at utvalgets tidligere vedtak ble påklaget til Statsforvalteren. Det skriver avisa Ávvir.

  Det var Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga reinbeitedistrikt, og Skielgán siida, tilhørende Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som klaget på vedtaket da utvalget først ikke innvilget beitekrise til siidaene, til tross for at det ble funnet rein som var sultet i hjel.

  «Siidaen har fôret flokken i sin helhet siden 20. februar, da det ikke er beite til reinen. Hvis de ikke fôrer reinen, vil den slippe nordover. Men det betyr igjen at det blir vanskeligere for de som er på høst- og vinterbeite som kan få flokkene blandet sammen. Siidaen har lagt ved bekreftelse på e-bjeller som viser at flokken beveger seg mye», står det skrevet i vedtaket.

 • Guohtunroassu duođaštuvvon guovtti siiddas

  Les på norsk.

  Boazodoalu gearggusvuođalávdegoddi lea dál cealkán guohtunroasu guovtti siidii, maŋŋá go lávdegotti ovddit mearrádus váidaluvvui Stáhtahálddašeaddjái. Dan čállá Ávvir.

  Cáskinjoga oarjjit siida, mii gullá Skuohtanjárgga orohahkii, ja Skielgán siida, Skáiddaduoddara orohagas, dat váide lávdegotti mearrádusa, go álggus eai mieđihan siiddaide guohtunroasu váikko gávdnojedje bohccot mat ledje jámas nelgon.

  «Siida lea ollásit biebman ealu guovvamánu 20. beaivvi rájes, go ii leat ealát bohccuide. Jus eai biepma, de šaddet luoitit davvelii. Muhto dat fas mearkkaša ahte šaddá váddásit daidda geat leat čakča- ja giđđaeatnamiin ja sáhttet maid masttadit. Siida lea mielddusin bidjan duođaštusa e-bielluin mat čájehit ahte eallu lihkada hirbmadit, čállet mearrádusas», čállet mearrádusas.