Skal undersøke at elevene på Storjord får den undervisninga de har krav på

I Tysfjord holdes fem elever hjemme i protest mot nedleggelsen av ungdomsskoletrinnet ved skolen i bygda. Nå skal kommunen sjekke at elevene får den opplæringa de skal ha.

Streiker mot skolenedleggelse i Tysfjord

NEKTER Å BYTTE SKOLE: Fem av ungdomsskoleelevene på Storjord i Tysfjord nekter å starte på sin nye skole i nabobygda. Fra venstre: Ida, Vanessa, Kristian, Tobias og Lasse.

Foto: Privat

Få uker før skolestart ble det vedtatt å midlertidig å flytte barne- og ungdomsskolen tilknyttet Storjord Oppvekstsenter, på grunn av lærermangel.

Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen i Tysfjord kommune.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Lokalsamfunnet klarte å sikre videre drift ved barneskolen, men ungdomsskoleelevene må reise fem mil hver vei for å gå på skole i Drag.

Det er det ikke alle som godtar, og siden skolestart har de fem ungdomsskoleelevene fått undervisning hjemme.

Nå får foreldrene til de fem snart besøk av kommunen, som skal sjekke at elvene får den opplæringa de skal ha.

– De har meldt hjemmeundervisning. Som skoleeier har kommunestyret plikt til å følge opplæringsloven, og administrasjonen er delegert det ansvaret, sier rådmann Oddbjørn Nilsen i Tysfjord kommune.

– Vårt fokus er å sikre elvene en forsvarlig opplæring i grunnskolen.

Ønsker å legge til rette for tilsyn

Kommunen skulle egentlig på tilsyn i forrige uke, men måtte utsettes etter det rådmannen karakteriserte som trusler fra Øyvind Johansen, som er faren til en av elevene og leder av kommunedelsutvalget for Storjord.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen holder sin sønn hjemme fra skolen i protest mot nedleggelsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi må jo forholde oss til dette selvfølgelig, for vi har jo tatt ungene ut av skolen for å ha hjemmeundervisning. Da er vi pliktig å legge til rette for tilsyn.

Han nekter samtidig for å ha truet de ansatte i kommunen.

– Dette er en påstand som rådmannen har satt fram. Jeg har ikke til hensikt å true kommuneansatte eller noen andre, og det har jeg heller aldri gjort.

Skal ha ekstraordinært møte

I dag skal kommunestyret ha et ekstraordinært møte for å forsøke finne en løsning på situasjonen ved Storjord Oppvekstsenter.

– Her skal vi diskutere saken mer inngående. Møtet vil være lukket, og vi kommer til å redegjøre for situasjonen, sier rådmann Oddbjørn Nilsen.

– Hvorfor vil møtet være lukket?

– Det er fordi vi vil gi informasjon til kommunestyret som er taushetsbelagt.

Nilsen sier det er for tidlig å si noe om hva resultatet av møtet blir.