Hopp til innhold

Trolig redningen for denne skolen

– Vi har jobbet i snart ett og et halvt år for å få dette til, så det er en gledens dag at vi nå får den beskjeden.

Storjord oppvekstsenter - skole i Tysfjord

Den mye omstridte skolen på Storjord i Tysfjord kan fortsatt bestå, men da som privat skole.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det forteller en glad og entusiastisk leder i Storjord Montessoriforening, Leif Harald Olsen, som, sammen med de andre i styret, står for planlegginga av den private friskolen på Storjord i Tysfjord.

Utdanningsdirektoratet har godkjent planene for oppstart av skole med montessoripedagogikk på Storjord.

– At vi får godkjenningen nå, et par måneder før, hadde vi ikke forventet. Men det gir oss gode muligheter for å gjøre en skikkelig planlegging framover, før oppstart neste skoleår.

Les: Starter privatskole for å sikre bygdas fremtid

Mangler enda noe

Utdanningsdirektoratet har nå godkjent oppstart av en montessoriskole på Storjord med inntil 30 elever fra første til tiende trinn. Fortsatt mangler en del før undervisningen kan komme i gang.

– Vi fått den formelle godkjenninga av skolen. I tillegg må vi ha en driftstillatelse fra direktoratet, og så skal Fylkesmannen godkjenne lokalene. Men det er ting som er overkommelige.

– Vi har også god tro på at vi skal ha lærere på plass. Det er jo slik at halvparten av lærerstaben skal ha godkjent montessoripedagogikk, og slik som situasjonene er nå har vi to under utdanning som skal være ferdig til skolestart neste år.

Leif Harald Olsen foran tavla på skolen

Leif Harald Olsen er sterk i troen på at skolen han planlegger er i gang fra neste høst.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ikke mere avhengig av kommunen

Bakgrunnen for oppstarten av den private skolen er den usikkerheten Storjord-samfunnet har levd med i mange år da den kommunale skolen har vært en gjenganger i det kommunale budsjettet. Skolen har i mange år vært truet av nedlegging.

Les: Skolestriden: – Håper at strek er satt

Kampen for den kommunale skolen, og usikkerheta som dermed har rådd for å beholde den, var det som utløste ideen om å opprette en privat skole på stedet.

Leif Harald Olsen har stor tro på at skolen nå ser ut for å være sikret i bygda, uavhengig av eventuelle kommunale vedtak om nedleggelser og flytting av elevene.

– Tidligere har det vært veldig problematisk å få tak i lærere, og det har jo sin årsak i at det har vært usikkerhet omkring skolen. Vi har jo fått denne julegaven hvert år i budsjettsammenheng. Når budsjettet kom, så har skolen på Storjord vært en gjenganger der de ville legge den ned.

Les: Trosset kommuneledelsen og startet opp undervisningen igjen

Positivt for hele bygda

Olsen håper med det på mere stabile forhold rundt skolen i bygda, og at det er med på å sikre bosettinga på Storjord.

– Alle vet at skolen består, og de lærerkreftene som starter der vil ha en god og framtidsrettet arbeidsplass. Det er positivt løft for bygda også. En stabil skole og en stabil barnehage er livsnervene i bygda, og er helt nødvendig for å få tilflyttere, og for at folk tør å satse på å bo her.

– Har man ikke barnehage og skole, så er det i hvert fall vanskelig å få folk til på bosette seg her.

Les også: – Alvorlige mangler ved undervisninga på Storjord

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.