NRK Meny
Normal

Siste ord er ikke sagt om Tysfjord kommune skal bestå

Tysfjord kommune skal bestå, mener 11 av 17 representater i kommunestyret. Men kommunene er ikke alene om avgjørelsen.

Tysfjord rådhus

Selv om kommunestyret i Tysfjord vedtok å beholde kommunen som den er, så er det ikke sikkert at utfallet blir slik.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Forrige uke vedtok kommunestyret i Tysfjord å beholde kommunen som den er, stoppe prosessen med kommunereformen, og også la en veiledende folkeavstemming og folkemøter gå fløyten.

NRK publiserte nylig en meningsmåling som viste at 67 prosent av innbyggerne i Tysfjord vil slå seg sammen med andre kommuner.

Hundrevis av reaksjoner

Vedtaket har gjort at sosiale medier koker over av sterke reaksjoner fra kommunens befolkning:

– Man fører på en måte hele befolkningen bak lyset, skriver Bjørnar Grunni (Sp).

– Vi har alle muligheter til å utvikle Tysfjord til en god, trygg og flott kommune for alle innbyggerne, skriver Ann-Chatrin Braseth.

– Påfallende er det at kneblingen kom like etter at NRK offentliggjorde en spørreundersøkelse som viser et klart flertall for deling i fjorden, skriver Sigurd Rydland.

Fylkesmannen skal anbefale

Men etter at kommunene har gjort sine vedtak starter en helt ny prosess. For kommunen er ikke alene om å ta en slik avgjørelse.

Silja Ildgruben

– Vedtaket som er gjort er ikke avgjørende, sier Silja Ildgruben i Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Kari Vassbotn / FMNO

– Nå, etter at vedtaket er gjort, skal Fylkesmannen gjøre ei oppsummering. Både av de vedtakene som er gjort, men også gjøre ei vurdering av den prosessen som kommunene har vært gjennom under hele kommunereformarbeidet, og gi ei tilrådning om ei framtidig kommunestruktur, sier Silja Ildgruben, avdelingsdirektør på kommunal- og beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen i Nordland.

– Dette innebærer også ei tilrådning om kommunegrenser.

Høring av befolkning

Kommunestyret i Tysfjord stanset arbeidet med kommunereformen, og avviklet en folkeavstemming som skulle være 29. mai.

Fylkesmannen skal gjøre mange vurderinger før prosessen videresendes til Stortinget. De vil blant annet se nærmere på hva grunnlaget var for vedtaket om å stanse den veiledende folkeavstemmingen.

– Vi skal vurdere utredninger av alternativer. Utredning av null-alternativet og høring av befolkningen, som alle kommunene er blitt bedt om å gjøre i forkant av at de fatter egne vedtak, forklarer Ildgruben.

– I tillegg vil Fylkesmannen legge til grunne den kjennskapen som vi har til den enkelte kommune gjennom vår kontakt gjennom året.

Stortinget har siste ordet

Fylkesmennene skal gi sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som igjen lager et forslag for Stortinget.

Stortinget har i tidligere vedtak lagt til grunn at kommunesammenslåing skal skje på grunnlag av lokale prosesser og ved frivillighet. Det er allikevel Stortinget som er siste instans, og som gjennom stortingsmelding våren 2017 skal avgjøre det hele.

– Det er Stortinget som bestemmer hvordan framtidig kommunekart vil bli seende ut, sier Ildgruben.

– Så siste ord er ikke sagt?

– Nei, siste ord er ikke sagt.