NRK Meny
Normal

- Grand Prix rievdadii mu eallima

 Áidna sápmelaš ja finnmárkolaš gii dássái lea vuoitán Norgga Melodi Grand Prix gilvvuid lea giitevaš go lea beassan vásihit dán ilu. Dál ávžžuha Simona Máhtte olbmuid jienastit Ann-Mari Andersen lávlaga.

Mattis Hætta
Foto: Min Áigi

Mázelaš Mattis Hætta dahje Simona Máhtte vuittii jagis 1980 Norgga Melodi Grand Prix. Son ja Sverre Kjeldsberg lávlluiga "Sæmiid Ædnan", mii lea šaddan okta klassihkkáriin Norgga Melodi Grand Prix:s.

- Dat lei erenoamáš vuoitit. Mun oainnat in lean jáhkkán ahte moai vuite, lohká Simona Máhtte.

Dovdá dili

Otne eahkedis lea dán jagi Melodi Grand Prix vuosttaš oassefinála Stavangeris. Jus Ann-Mari Andersen dáin gilvvuin boahtá guovtti buoremus lávlagiid searvái, de son beassá viidáset loahppagilvvuide. Simona Máhtte lohká iežas sáhttit árvidit makkár dovddut Ann-Maris leat justa dál.

- Mun dieđán sii leat hárjehallan moadde beaivve ovdal. Nugo miige dološáigge dagaimet. Dalle mii hárjehallagođiimet distaga (maŋŋebárgga) vai leigo gaskavahku, ja dalle lei Grand Prix lávvardaga. Mii leimmet almmatge oalle bures ráhkkanan go beasaimet bures hárjehallat, muittaša áidna sápmelaš gii dássái lea vuoitán dáid stuorra musihkkagilvvuid.

Nubbi mázelaš, Johan Sara Jr. lei gal jagis 2000 mielde vuoitimin Ruota beale Melodi Festivalen (Ruota Melodi Grand Prix), ja dalle son lávllui ovttas Roger Pontare:in. Pontare lea máŋgga jearahallamis muitalan, ahte songe lea sápmelaš.

- Čoalit sakŋidit

Mattis Hætta og Sverre Kjeldsberg
Foto: NRK

- Moai leimme hirbmat bures ráhkkanan, muhto gilvu lea gilvu. Čoalit sakŋidit ja don dovddat ahte lea juoga áibbas erenoamáš mii dáhpáhuvvá.

Mo dus lei dan beaivve go ieš gilvu dollui? Donhan ledjet oalle nuorra dalle.

- Mus ledje máŋggalágán jurdagat. Justa dien finálas ledje máŋga dakkár dovddus Grand Prix ártistta mielde. Doppe ledje nugo Anita Skorgan, Jahn Teigen, Inger Lise Rypdal, Alex (Puolas eret), Åge Aleksandersen ja jazzllávlu Radka Toneff. Ja mun oaidnen, ahte doppe leat olu čeahpes ártisttat. Danne ledjen veahá balus, dovddasta Simona Máhtte dál 28 jagi maŋŋá.

- Jahn Tiegen jeđđii mu

- Jahn Teigen bođii mu lusa dalle gaskavahku, vai leigo duorastaga hárjehallama maŋŋá. Dalle son lei guokte beaivve gullan min hárjehallamiid. Son gal válddii mu gihtii ja logai "don dat vuoittát", muitá Simona Máhtte.

Maid son diđii jo dan maŋŋágo lei gullan dutno lávlaga?

- Juo. Dat orui dego diehtimin ja son válddii mu gihtii ja logai ahte "don vuoittát" dahje ahte "doai vuoitibeahtti Sverriin. Dutnos lea dat rivttes lávlla", čilge Hætta.

Maid maŋŋel dadje diet beakkálmasat go dutnje ledje vuoittahallan?

- Justa maŋŋel dákkár gilvvuid leat buohkat skurdnjagan go eai vuoitán. Muhto dál gal sáhtán dadjat, ahte mus leat hui buorit ustibat dakkárat go Svein Gundersen (lávllačálli), Åge Aleksandersen, Jahn Teigen ja Anita Skorgan. Sii leat šaddan dego ustibat. Go mun boađán Osloi, de mii deaivvadat ja ságastat, muitala Simona Máhtte.

- Grand Prix rievdada eallima

Ann-Mari Andersen
Foto: Sara Victoria Andersen

- Dat go mun vuiten Melodi Grand Prix jagis 1980 rievdadii mu eallima, čilge ovddeš Grand Prix vuoiti.

- Dalle lei mis dušše finála ja de jienasteapmi. Dál lea olu garraset. Dál oainnat álggus vuos leat álgofinálat. Vuos galggašit doppe beassat viidáset. Jus it beasa ja boađát goalmmádin, de oaččot vel ovtta vejolašvuođa Oslos sierra gilvvuin beaivvi ovdal váldofinála. Jus de beasat finálii, de lea vuos ieš dat finála.Ja de boahtá nugohčoduvvon Superfinála, masa besset dat njeallje buoremus lávlaga.

- Mus lea okta ráva Ann-Mari Andersenii. Sus oainnat leat golbma-njeallje minuhta čájehit álbmogii ahte sus dat lea dat buoremus lávlla. Dalle ferte dán golbma-njeallje minuhta dahkat visot maid nagodivččii. Ja dat gal lea vissis, ahte mun gal lean čohkkámin ja geahččamin. Dalle mus lea telefovdna válmmas. Dalle mun jienastan ja mun dieđusge jienastan dan buoremus lávlaga. Ja mun lean gullan Ann-Mari Andersen lávlaga ja mu mielas lea buorre lávlla. Danne ávžžuhan buohkaid otne eahkedis jienastit vai min nieida beasašii finálii. Livččii oainnat erenoamáš vuogas beassat gullat sámegiela Norgga MGP finálas, sávvá ja ávžžuha Simona Máhtte.

Gula jearahallama