Hopp til innhold

Buohkat sáhttet juoigagoahtit

Dál lea máilmmi olbmuin vejolaš oahppat juoigat, ja dát dat leage e-skuvlla áigumuš. E-skuvlla jođiheaddji Jan Skoglund Paltto dat lea dál hutkan dán vejolašvuođa.

Jan Skoglund Paltto

Jan Skoglund Paltto

Foto: Privat

Gula ášši

Interneahtas lea dál vejolaš oahppat juoigat, go dál leat sámit juoigan luđiid e-skuvllii. Dát lea de gávdnamisinterneahtas e-skuvlla vuolde. E-skuvlla jođiheaddji Jan Skoglund Paltto muitala dál leat buot olbmuin vejolašvuohta oahppat juoigat.

Vuosttas interáktiiva oahpahus juigamis

Gula ášši luođi birra

Dása leat gávcci juoigi juoigan luđiid, ja de leage sus gii dán gulla, sus lea vejolaš oahpahallat dáid mielde ja sáhttá maid dasa lasihit čuojanasaid. Davvi sámi luđiin dat dás lea sáhka.

CD-romma oasttit sáhttá

Jos interneahtas ii hálit oahpahallat, de lea vejolaš oasttit cd-romma ja dan geavahit go oahpahallá juoigat. E-skuvla áiggošii ná máilmmi álbmogii fállat vejolašvuođa oahppat davvi sámi luđiid.

Skuvllade jurddašuvvon

Álgo álggus ráhkadedje sii dán oahppanvejolašvuođa skuvllaide, vuođđoskuvlii ja joatkaskuvlii, muhto go interneahtas lea dát, de lea olles máilmmis vejolaš oahppat dás juoigat. Dál sáhttet váikke gos juoigagoahtit máilmmis, muitala Jan Skoglund Paltto.

Juoigá ádjá ja etno luođi

Gula ášši Ánne Biret Peltoperäin

Gávccis dat juiget luđiid maid lea vejolaš gullat ja oahppat. Anne Berit Peltoperä lea okta sis, ja iežas muitala juoigat ádjás ja etnos luođi. Dáid juoigá son danne go dáid olbmuid son juoigamin muittaša.

Anne Berit Peltoperä

Anne Berit Peltoperä

Foto: e-skuvla

Korte nyheter

 • Harila halvveis i verdensrekordforsøket

  Kristin Harila har besteget fjelltoppen Dhaulagiri. Det melder støtteapparatet hennes tidlig mandag morgen.

  Dhaulagiri er den syvende høyeste fjelltoppen i verden, og ligger i Himalaya, vest/sentralt i Nepal. Toppen er 8.167 meter over havet.

  26. april starta Kristin Harila offisielt stoppeklokka for sitt forsøk på å ta ny verdensrekord i å bestige 14 av verdens 8000-metertopper.

  Det må hun klare på mindre enn seks måneder for å ta ny rekord.

  Fjellklatreren fra Vadsø forsøkte på samme rekord i fjor, men ble stoppa da hun ikke fikk klatrelisens i Kina. Den gang greide hun 12 av 14 fjell.

  På sitt nye forsøk har hun brukt litt over en måned på å bestige 7 av 17 fjelltopper, inkludert å slå sin egen rekord opp Everest og Lhotse med 30 minutter.

  Kristin Harila på toppen av Annapurna, det første fjellet hun besteg.
  Foto: 8K Expedition
 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK