Selger ikke dersom det går utover barna

Alta sameforening kommer ikke til å selge den samiske barnehagen dersom det fører til at de samiske barna mister barnehageplasser.

Inger Elin Kristina Utsi i biblioteket i Alta med folk i bakgrunnen

– Uaktuelt å selge barnehagen dersom det betyr at samiske barnehageplasser går tapt, sier styreleder i Alta Sameforening, Inger Elin Kristina Utsi. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– På årsmøtet ble det bestemt at barnehagen ikke skal selges dersom barnehageplasser til samiske barn forsvinner, så barnehagen kommer ikke til å avvikles, betrygger styreleder i Alta Sameforening, Inger Elin Utsi.

Foreldre til barna i den samiske barnehagen, Álttá Sámi Siida, i Alta har uttrykt bekymring når sameforeningen ser på muligheten til å selge seg ut som eier av barnehagen.

Vil øke samiske barnehageplasser

Utsi sier at tvert imot ser de på muligheten til å øke barnehageplasser til samiske barn. Det har ikke kommunen vært villig til tidligere.

– Vi ser på om det er mulighet for å øke barnehageplasser til 3-4 barn, vi har nemlig oppdaget at kommunen kan ikke nekte oss det, så vi satser på at vi får flere plasser, slik at de som er på venteliste får barnehageplass.

Mistillitsforslag

Flere foreldre signerte mistillitsforslag mot styret, og krevde ekstraordinært årsmøte, da de fikk vite om det mulige salget:

Johan Eira

Forelder Johan Eira skrev under mistillitsforslag mot foreningens styre. Det ble derimot ikke noe ekstraordinært styremøte.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

– Vi håper prosessen blir satt en stopper for, at vi får bedre innsyn og ikke gjør noen forhastede beslutninger slik det virker som det blir gjort nå, sa forelder Johan J. Eira tidligere til NRK.

Det ble derimot ikke noe ekstraordinært årsmøte da det ikke var nok medlemmer som hadde krevd dette.

For å få et ekstraordinært årsmøte må minst 1/3 av medlemmene i en forening kreve det.

– Dessverre ble det ikke noe av, men styret har merket seg at det er stor interesse for saken, så vi tar opp denne saken på nytt i slutten av august, og vil da igjen behandle saken, og medlemmene får mulighet til å komme med sine synspunkter, sier Inger Elin Utsi.

Glad for engasjement fra medlemmene

Hun forteller at styret har bedt om å undersøke hvilke muligheter og eventuelt andre løsninger som finnes.

– Jeg vil legge til at styret er veldig glad for at medlemmene har vist så stor interesse i denne saken. Det gir tro på at vi vil styrke vårt samiske arbeid i Alta.

Alta sameforening eier i tillegg til den samiske barnehagen, også det samiske kulturhuset i Alta og Alta samiske språksenter.

Guldal jearahallama sámegilli: