Vil ikke bygge ut samisk barnehagetilbud i Alta

Formannskapet i Alta kommune vil ikke utvide antall barnehageplasser for samiske barn i Alta.

Álttá Siida med samisk barnehage

Álttá Siida med samisk barnehage

Foto: Piera Balto / NRK

Alta sameforening, Álttá Siida A/S og Alta samiske språksenter A/S har søkt om utvidelse av Álttá siida barnehage fordi barnehagen i flere år har opplevd ventelister ved opptak. Pr 29.4.2015 var det en venteliste på 20 barn.

Vil opprette ny småbarnsavdeling

Derfor vil Álttá siida opprette en ny småbarnsavdeling med 9 nye plasser. En slik endring kan skje fra august 2015, men det betinger at Alta kommune godkjenner en slik utvidelse og gir en garanti for overføring av offentlige midler. Det skriver de i søknaden til kommunen .

Formannskapet i Alta hadde møte onsdag og vedtok en innstilling til kommunestyret der de ikke imøtekommer søknaden fra Alta sameforening om å utvide Álttá siida. Forslaget ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.

Saken skal avgjøres av kommunestyret på møte 22. juni.

Skuffet

Leder i Alta sameforening Inger Elin Utsi er skuffet over vedtaket til formannskapet og skriver slik på Facebook:

«Er det hensikt for sametinget å ha noe avtale med en så "negativ" kommune? Ingen vilje til å hjelpe samiske barn. Kun nei! Ingen forslag til løsninger!»

Hun skriver at barnehagen har prøvd å tilpasse seg ved å ikke la medlemmer være prioritert lenger ved opptak.

«Vi må nå ta en vurdering inn i framtiden. Dessverre kommer dette til å ha effekter for muligheten for å sikre samisk barnehageplass i Alta i framtiden. Vi har tilpasset oss og åpnet opptaket for alle. Dette har ført til at medlemmer ikke er prioritert lenger. Men å endre opptakskriteriene har altså ikke hatt noe positiv utvikling i Alta. De politiske partiene har ikke møtt oss på halvveien - vi har tilpasset oss - men de ønsker ikke å bidra til å øke flere plasser. Jeg må rett og slett si at det føles som å bli lurt av Alta-politikerne. Det virker som det er null ønske om å ta ansvar for sine egne innbyggere.»

– Har plikt til å bygge ut

Hovedutvalgsleder Trine Noodt (V) har tidligere sagt til Altaposten at Alta kommune har plikt til å bygge ut flere samiske barnehageplasser.

– Vi bor i Finnmark, midt i et samisk kjerneområde, og det må vi anerkjenne. Det er vår plikt å legge til rette for at samiske barn får beholde sitt språk og sin kultur, og da er samiske barnehageplasser en selvfølge.

Noodt ble erklært inhabil i behandlingen av saken i formannskapet og fratrådte møtet sammen med Ronny Berg (Frp) som også ble erklært inhabil.