Samisk aksjonist vil sabotere tvangsslakting

– Jeg bretter opp ermene, og vil aksjonere mot politiet, sier samepolitiker og kjent aksjonist Beaska Niillas.

Beaska Niillas på Čearretsuollu

AKSJONIST: Beaska Niillas vil gjøre sitt for å hindre tvangsslakting av Jovsset Ante Sara sine rein, slik myndighetene har bestemt

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Beaska er foreløpig på tur alene til sin venn Jovsset Ante Sara og flokken hans, som befinner seg på Kvaløya i Finnmark, men sier at flere er klare til å starte bortover hvis politiet virkelig dukker opp.

– Jeg har lovet å stille opp for ham, for det er ikke greit det som skjer her, sier Beaska.

Den samiske politikeren og etter hvert kjente aksjonisten Beaska Niillas vil stoppe politiet når de kommer til reingjerdet på Kvaløya for å hente deler av Saras flokk med tvang.

Det er usikkert når det skjer, eller om det skjer.

Les også: Med vidda som slagmark

Dømt til å redusere flokken

Det er for mye rein i deler av Finnmark, mener staten. Distriktene fikk selv lov til å finne ut av hvordan hver enkelt reineier skulle fordele hvem som fikk ha hvor mange rein.

I Saras distrikt ble det ikke enighet. Derfor måtte alle slakte like stor del av sin reinflokk, uansett om man har mange rein eller få.

Staten krever derfor at reindriftsutøver Sara reduserer reinflokken sin fra omtrent 350 til 75 dyr. Sara på sin side mener at det ikke går an å leve av så få dyr.

Beaska Niillas kaller det for overtramp mot enkeltindividet og vil gjøre alt for å sabotere slaktingen.

– Det strider mot min samvittighet å sitte stille og se på at staten tar livsgrunnlaget fra en ung reindriftsutøver, sier Beaska Niillas.

Han er ingen hvem som helst i samisk sammenheng. Han har lang fartstid som samepolitiker og leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), og han var i spissen for aksjonene mot oljerørbyggingen i Standing Rock for en tid tilbake.

Jovsset Ánte Sara i Høyesterett desember 2017

FRUSTRERT: Jovsset Ante Sara vant i to rettsinstanser, men tapte i Høyesterett. Nå skal over tre fjerdedeler av flokken slaktes.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Viktig å støtte enkeltpersoner i krise

Jovsset Ante Sara har ett lite håp igjen. Han setter sin lit til FN.

Sara har klaget reduksjonskravet inn for FNs menneskerettskomité i Genève. De har anmodet den norske stat til å ikke bruke tvang før saken er behandlet av komitéen. Men norske myndigheter nekter å vente på at saken er ferdig behandlet der.

Øst-Finnmark tingrett ser ingen grunn til å utsette fullbyrdelse, og har i en kjennelse datert 13. august gitt staten rett til å starte nedslakting av den del av Saras flokk de mener han ikke har rett til å holde.

Det er dette Beaska Niillas vil forhindre ved å aksjonere. Han og flere andre stiller opp med en «vegg av mennesker», slik at slakting ikke blir mulig.

Øst-Finnmark tingrett opplyser om at saken er anket videre, og er således ikke rettskraftig enda.

– En rettskraftig dom kan like godt være feil

Beaska sier videre at selv om Sara er dømt til å redusere flokken sin kraftig, så er det ikke ensbetydende med at dommen er riktig. Derfor synes han at man kunne ha ventet på svaret fra menneskerettskomitéen.

Hva om du gjør noe ulovlig, og vil bli straffet for det?

– Ja, da får jeg ta den straffen, hvis det er sånn at man straffes for å hjelpe andre, sier Beaska Niillas.