NRK Meny
Normal

– Rovdyrspolitikken er en fiasko

Av den totale jaktkvoten på rovdyr i Norge er det kun 30 prosent som faktisk blir felt. Det bør granskes i Riksrevisjonen, mener sametopp.

Helge Guttormsen (Sp) og rovdyrpolitikk

Helge Guttormsen i Senterpartiet mener at Norge har feilet med rovdyrpolitikken.

Foto: Montasje / NRK/pressefoto

– Det er en fiasko at kun 30 prosent av den tillatte jaktkvoten felles. Dette rammer sauebønder, men også reineiere i Trøndelag, Nordland og Finnmark.

Det sier Helge Guttormsen, som er Senterpartiets toppkandidat til sametingsvalget i Nordre valgkrets.

Han mener at dagens rovdyrpolitikk er en så stor fiasko at den bør bli gjenstand for granskning i Riksrevisjonen.

Guttormsen som også er leder i Senterpartiets samepolitiske råd, sier at under lisensjakta for 2012-2013 skulle det etter planen felles 88 jerv i Troms og Finnmark, men da jakta var over var bare 28 jerv skutt.

Når Guttormsen nå rykker ut med kritikk av Direktoratet for naturforvaltning (DN), har han også Senterpartiets samepolitisk råd i ryggen.

– Stortingets rovviltforlik ga Direktoratet for Naturforvaltning et tindrende klart ansvar med å ta ut skadedyr blant rovdyrene. Det er meget oppsiktsvekkende at Direktoratet for Naturforvaltning ikke har evnet å leve opp til de forventinger Stortinget har gitt dem. Sps samepolitiske landsmøte må derfor si seg helt enig i at dette er en sak som Riksrevisjonen i Norge straks bør granske, slik Troms Sau og geit nylig har hevdet, heter det i landsmøteuttalelsen for samepolitisk råd.

– I strid med grunnloven

Dagens rovdyrpolitikk strider også mot sameparagrafen (110 a) i grunnloven som forplikter staten å ta vare på og videreutvikle samisk kultur og samfunnsliv, mener Senterpartiets samepolitiskeråd.

I uttalelsen krever de en landsdekkende undersøkelse av hva det vil si ha ynglende rovdyr gående på beiteområder for sau, rein og andre beitedyr.


– Dette kan gjøres ved at NIBR får i oppdrag å gjennomføre en konsekvensundersøkelse som de har god erfaring på fra andre felt. Dette vil også kunne gi politikerne et godt verktøy, slik at de raskt kan fatte beslutninger for å forhindre at rovdyr tar store mengder sau og rein på beite.

Hevder Sp er overkjørt av regjeringen

I tillegg til å kritisere Direktoratet for Naturforvaltning, retter Guttormsen også en kritikk til sittende regjering hvor Senterpartiet er en del av.

– Jeg vet at alle Sp-medlemmer i regjeringen har vært motstandere av det som flertallet i regjeringen har ment. Men selv om partiet har hatt en klar mening, kan man i en regjering ofte bli overkjørt, sier Helge Guttormsen.

Senterpartiets toppkandidat til sametingsvalget forbereder seg nå på å ta opp saken i partiets kommende landsmøte. Guttormsen tror det vil skape store reaksjoner dersom dagens rovdyrpolitikk får fortsette.

– Da blir det opprør i distrikts-Norge. Vi kan ikke ha det slik.

Forventer ekstraordinære uttak

Knut M. Olsen

Knut M. Olsen forventer ekstraordinære uttak i region 8.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Senterpartiets talsperson Knut M. Olsen i energi- og miljøpolitiske saker, mener derimot at et samlet Storting er enig i dagens rovviltforlik.

Han peker på at det er mange eksempler på at det er tatt ut mer rovdyr og også raskere etter at forliket ble inngått.

Knut M. Olsen som selv var med på å forhandle frem sentrale deler av rovviltforliket, deler likevel bekymringen med sin partifelle Guttormsen når det gjelder uttak av jerv i region 8.

– Vi ser at kvoten er langt større enn uttaket man har fått til. Jeg forventer at det kommer flere vedtak om ekstraordinære uttak av jerv i denne regionen i tiden fremover.

Knut M. Olsen sier til NRK at selv om det nye rovviltforliket gikk i riktig retning etter Senterpartiets mening, ser man fortsatt enkelttilfeller der forliket ikke følges opp.

Han sier at i de eksemplene som de er kjent med, virker det som om at det er embetsverket, og ikke Miljøverndepartementet, som ikke tar innover seg de nye retningslinjene. Han sier at disse eksemplene er noe som de vil ta tak i og følge opp overfor samarbeidspartiene i regjeringen.

– Vi forventer – og krever – at forliket oppfylles etter intensjonen, svarer Olsen.

NRK Sápmi har bedt Direktoratet for Naturforvaltning om en kommentar i denne saken, men de har foreløpig ikke villet uttale seg.