Savner 300 lam etter sommerbeitet

300 av de 1.000 lammene bøndene slapp ut på sommerbeite i Porsanger, kom ikke tilbake.

Robert Pedersen

Bonde Robert Pedersen fra Lakselv driver med sau. Han og to nabobønder savner 300 lam.

Foto: Privat

Bonde Robert Pedersen fortviler overfor avisa Ságat, og forteller at sauebøndene i Lakselv har hatt et katastrofeår. Det er rovdyr, og særlig jerv, som har tatt dyrene.

– Vi sitter like fint i det, både vi og reindrifta, sier Pedersen til avisa.

Han slapp ut 1.000 lam sammen med Kristian Paulsen og Gunn Movik, men en tredel er altså tapt.

Lav slaktevekt

Selv om bøndene for erstatning for lammene som er tatt av rovdyr, skaper det problemer.

– Sauen uroes veldig, så slaktevekta er veldig lav. Så pengene jeg får i erstatning går til å fôre opp lammene som er igjen, forteller Pedersen.

Kan være rev

Også reindrifta opplever rovdyrplagen som betydelig, ifølge leder Per John Aslaksen Anti i reinbeitedistrikt 14A.

– Vi ser en økning når det gjelder alle rovdyr, både jerv, gaupe, bjørn, og på Ifjordfjellet er det til og med sett to ulver. Ørnestammen er også et stort problem. Det er dårlig med kalver, og vi finner kadavre. Det er likevel vanskelig å dokumentere alle tap fordi kadavrene er så oppspist, sier Anti til avisa Ságat.

Statens naturoppsyn (SNO) har ikke fått rapporter om uvanlig mye rovdyr, og tror reven kan stå bak en del av tapene.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45