5. Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets

Valgkretsen består av 35 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget i 2013. Det er en mindre enn i 2009. Listene nedenfor er fra 2009.

Stetind i Tysfjord
Foto: Geir Nygård

Kommunene i Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets er:

Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Beiarn og Meløy.

Her er alle kandidatene

Alle 634 kandidater

Her er resultatet fra valget i 2009:

Valgkrets 5

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent

Mandatprogn

NSR 

166

437

47.7 

3

Sp 

28 

71

7.7

 

DnA

106

226

24.6

Frp 

41

68

7.4

0

SFF 

15

60

6.5

 

Sjaddo 

32

55

6.0

 

Uvær i Bodø

Bodø er en av kommunene i valgkrets 5.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Disse kommunene hadde 1.226 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 891 stemme (72,6%).

Foreløpig oversikt pr. 30. juli 2009 viser at det er 1.395 personer i manntallet: 755 menn og 640 kvinner.

Det totale innbyggertallet i de 35 kommunene er 194.676 (1.7.2008). 0,6% av innbyggerne i kommunene var i 2005 oppført i samemanntallet.

Både kommuner i Troms og Nordland er med i valgkrets 5.

Slik ble stemmene fordelt i 2005

Den nye valgkretsen består hovedsaklig av de tidligere kretsene Sør-Troms, Nordre Nordland og Midtre Nordland.

Vi har slått sammen stemmene og mandatfordelingen fra de tre tidligere valgkretsene.

Stemmene i disse kretsene ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2009 - Valgkrets 5
Foto: Mikkel Sara / NRK

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

279

3

NSR

484

6

Senterpartiet

27

Samenes Valgforbund

83

Andre partier og lister

38