Her er alle kandidatene

634 samer fra hele Norge har sagt ja til å stå på 54 valglister. Nedenfor kan du se nærmere på samtlige kandidater.

Alt om sametingsvalget

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sámi Radio har laget profil av alle sametingskandidatene. Noe lignende er aldri gjort tidligere i forbindelse med sametingsvalget.

Velg dine favoritter

Her kan du finne mer ut om alle listekandidatene: Fullt navn, listeplassering, fødselsdato, hvor mange velgere som bor i kandidatens hjemkommune og krets, og inntekts-, formue og skattetall.

NRK Sámi Radio har også sett hvilke roller kandidatene har i forhold til foreninger, stiftelser, foretak og aksjeselskap. Opplysningene er hentet fra firmaet Visma. I tillegg er Brønnøysundregistrene brukt.

Det kan forekomme feil i opplysningene. Årsaken kan være at disse ikke er oppdatert i for eksempel Brønnøysundregistrene. Ta gjerne kontakt med NRK Sámi Radio slik at feil kan rettes opp.

Vi tar også imot tips og opplysninger som kan være relevant å ta med i kandidatenes profiler.

Ved hjelp av lenkene nedenfor kan man manøvrere seg direkte til ønsket valgkrets.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 1

Valgkrets 1 heter Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets.

Mer om valgkrets 1

Kretsen består av ni kommuner. Seks representanter skal velges inn på Sametinget. Ni lister stilles.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 2

Kretsen heter Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets.

Mer om valgkrets 2

Valgkretsen består av tre kommuner. Ni representanter skal velges inn på Sametinget.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 3

Kretsen heter Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets.

Mer om valgkrets 3

Valgkretsen består av ti kommuner. Seks representanter skal velges inn på Sametinget.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 4

Kretsen heter Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets.

Mer om valgkrets 4

Valgkretsen består av 13 kommuner. Seks representanter skal velges inn på Sametinget.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 5

Kretsen heter Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets.

Mer om valgkrets 5

Valgkretsen består av 35 kommuner. Fem representanter skal velges inn på Sametinget.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 6

Kretsen heter Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets.

Mer om valgkrets 6

Valgkretsen består av 75 kommuner. Tre representanter skal velges inn på Sametinget.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Valgkrets 7

Kretsen heter Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets.

Mer om valgkrets 7

Valgkretsen består av 285 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget.